3. Máš veškerý čas světa

Jak moc je důležité, zda toho, čeho chcete dosáhnout, dosáhnete za týden, nebo za 10 let?

Právě neuvědomění si toho, že máte veškerý čas světa je důvodem mnoha životních krachů. Jsou to často lidé, kterým šlo všechno zdánlivě snadno např. díky jejich talentu. Avšak jen do doby než narazili na svůj přirozený limit. Takoví lidé nejsou zvyklí čekat. Nejsou zvyklí se vracet, jen přímo jít. Proč by to nemělo fungovat co doteď fungovalo? A pak okolo sebe vidí ostatní, jak kolem nich procházejí. Ti jdou za jejich cílem a jsou už daleko před nimi.
Continue reading 3. Máš veškerý čas světa

1. Dobrý kůň má 100 chyb, špatný jen jednu

Touto tezí bych rád začal celý tento soubor článků. Je o tom, že nikdo není dokonalý a nedostatky jsou něco, co existuje, je třeba si jich být vědomý a je potřeba s nimi bojovat. Všichni je máme, můžou být v našich genech, můžou být nabyté výchovou, společností kolem, způsoby našeho jednání. Poznáme je tak, že nám brání dosahovat výsledků, kterých dosáhnout chceme.

Asi jste někde četli slogan “nic není nemožné”. To je nepochybně pravda, nicméně mnoho věcí pro nás není možných za podmínek které právě jsou. Buď v nás vnitřně, nebo v okolí. Continue reading 1. Dobrý kůň má 100 chyb, špatný jen jednu

11. Do půllitru litr nenaleješ

Svět není fér a nikdo nemá předpoklady pro všechno. Pokud v něčem chcete dosáhnout mistrovství, pak tomu musíte nejen mnoho obětovat, ale musíte pro to mít také talent.

Pokud se jen snažíte (viz teze č. 28), je to k nepotřebě. Jsou věci, které prostě nejdou vydřít, ať jim obětujete co chcete.

Zvažte, zda pro činnost které se chcete věnovat máte dost talentu, protože jinak bude vaše snaha zbytečná. Continue reading 11. Do půllitru litr nenaleješ