Manipulativní techniky supermarketů

akce-slevy-tesco-vyprodej-billa-kauflandDo supermarketů chodíme nakupovat mimo jiné také proto, že je tam zboží obvykle levnější než v menších obchodech a my přece chceme ušetřit. Proti nám však stojí silný hráč – marketingové oddělení – jehož úkolem naopak je, abychom utratili co nejvíce. V supermarketch není ponecháno náhodě vůbec nic. Představme si některé techniky marketingových oddělení, možná jim už příště nenaletíme. Continue reading Manipulativní techniky supermarketů

Přezkoumejte vaše fixní výdaje

Pouhou změnou dodavatele, poskytovatele či operátora lze za totožné služby využíváte platit o několik desítek procent méně než nyní platíte. Příjemné na této úspoře je také fakt, že ji uděláte jednou za období, ale úsporu máte zajištěnu i na několik let dopředu. Pokud například refinancujete hypotéku, a měsíčně ušetříte „pouze“ 250 Korun, při pětileté fixaci je Vaše úspora 15 000. Dále je možné ušetřit na většině pojištění (např. životní pojištění, povinné a havarijní pojištění), na plynu či elektřině či platbách za užívání mobilního telefonu, internetu či běžného účtu v bance.

Když využijete možností které se Vám nabízí a měsíčně takto ušetříte 1 500 Korun, za pět let to pak dělá 90 000 Kč. A to vše jen za několik málo hodin, které tomu teď věnujete. Mnohé za Vás navíc mohou zařídit specialisté, kteří Vám kvalifikovaně poradí a mohou za Vás mnohé vyřídit.

Rozpočtové priority

Nějčastější problémy které můžeme najít ve výdajové části rozpočtu jsou

a dům který je příliš velký

b auto které je příliš luxusní

c náš životní styl který je příliš nákladný.

Možná to není Váš případ, potom tedy máte své výdaje pod kontrolou. V každém případě je zde několik tipů, jak lze výdajům učinit přítrž.

Začněte tím, že se zřeknete malých, ale zbytečný výdajů. Tím v žádném případě nezbohatnete, nicméně je jednoduché tyto výdaje najít a použít ve svůj prospěch. Možná si nemusíte dávat každý den drahou kávu v kavárně, možná by šlo nakoupit domácí potřeby když jsou ve slevě, možná by šlo v zimě mít topení nastavené o jeden stupeň méně, možná není potřeba používat automobil i pro cestu, kterou člověk zvládne za 20 minut dojít, začnete opravdu důsledně zhasínat v místnostech, kde právě nejste, … . Šetření na těchto – i naprosto nesouvisejících – místech se navíc nasčítá a nakonec zjistíte, že to dohromady dělá zajímavou částku, kterou lez využít mnohem zajímavěji.

Omezte větší výdaje

Zde

Přezkoumejte vaše daně

Pokud jste zaměstnáni, pak za Vás daňové srážky řeší zaměstnavatel. Je však třeba zkontrolovat, zda uplatňujete všechny odpočty, na které máte nárok. Zejména na vyživované děti, odečtení úroků z hypoték, úvěrů ze stavebního spoření či životního pojištění. Pokud jste dárci krve, pak máte kromě dobrého pocitu i nárok na daňový odpočet, stejně tak pokud jste přispěli na charitu. Dalším možným odpočtem je i pokud jste se dále vzdělávali.

Nastavení rozpočtu a finančních cílů

Poté co před sebou uvidíte svou výdajovou stránku rozpočtu, zjistíte, kde je možné a kde je nutné udělat případné změny. Takové změny jsou zejména nutné v případech, kdy výdaje jsou vyšší než příjmy, takové rozpočty však bohužel nejsou vyjímkou. Změny by v každém případě měl prodělat i rozpočet který je napjatý, neboť jakýkoli výpadek na straně příjmů může znamenat okamžité problémy.

V současné době je mnoho rodin řeší své výdaje pomocí krátkodobých (kreditní karty, miniúvěry) či dlouhodobých (spotřební úvěr, leasing) úvěrů. Tato strategie však není z dlouhodobého hlediska pro finanční stabilitu vhodná.

Jak by měl vypadat rozpočet?

Výdaje na bydlení (30%)

Daně (15-20%)

Pojištění (5%)

Spoření a investice (10-15%)

Běžné výdaje (30%)

Odpočinkové aktivity, rekreace

Investice do sebe

Charita (+dárcovství krve) – odečitatelné položky

Pokud váš rozpočet výrazně vybočuje z rámce, je třeba se nad výsledky zamyslelt a začít hledat řešení. Ne vždy musí být vybočení v neprospěch věci. Pokud např. žijete spokojeně a vaše výdaje na bydlení jsou pouze 10% (např. po slpacené hypotéce) a o rozdíl navýšíte částečně vaše spoření a investice (+10%) a běžné výdaje (+10%), pak není nic v nepořádku. Pokud však vaše náklady na bydlení či běžné výdaje činí více než 50% vašeho rozpočtu,

Prvním cílem, pokud již není splněn, by mělo být omezení výdajů na 90% vašich příjmů a zbylých 10% směřovat k zajištění vašich dlouhodobých cílů.

Poté co jste si v minulé části sestavili seznam Vašich cílů a této části Váš rozpočet, pravděpodobně dojdete ke zjištění, že některé cíle jsou nerealistické. Pokud jsou nerealistické tím, že jich je mnoho, některé lze prostě přeložit do . Pokud jsou nerealistické svojí nedosažitelností, je třeba je . Nemá smysl mát nerealistické cíle, to vede pouze k depresím? Na druhou stranu není ani správné mít cíle příliš nízké.

Je také třeba míti na paměti, že je rozpočet je třeba vácekrát zrevidovat než bude takový, jakého se opravdu můžete držet. Některé platby se totiž dějí např. pouze jedenkrát za rok (dálniční známka, některá pojištění) a ne vždy si na ně ihned vzpomeneme a započítáme je. Důležité však je takovéto výdaje identifikovat co nejdříve a jejich výši vydělit počtem měsíců na které jsou splatné a takovou částku měsíčně shraňovat právě pro tento účel. Platba za plyn (topení) či pak nebude překvapením z nebes a vyhnete se naakumulovaným problémům, které bohužel mnohdy končí ktátkodobými úvěry s velmi vysokými úroky.

Pro mnoho lidí je sestavování rozpočtu a přemýšlení o něm stejně příjemné, jako dovolená s tchýní. Častou představou pod pojmem rozpočet je také život o chlebu a o vodě. Tak tomu však v žádném případě není. Smyslem a principem je, aby jste to byli Vy kdo kdo o výdajích rozhoduje a ne obráceně. (tedy např. abyste zvážili nutnost půjčky, protože slpátky budou ovlivňovat Vás a ne vy je).

Mnoho lidí také odmítá sestavení rozpočtu, neboť se obávají toho na co přijdou. Tuto obavu je však nutné překonat. Podívat se skutečnosti do tváře (a pravdě do očí) je prvním krokem k úspěchu.

Sledujte Vaše výdaje

Rozpočet se zkládá z příjmů a výdajů, avšak je důležité začít sledovat výdajovou část rozpočtu, už jen proto, že příjmy tak snadno neovlivníme.

Vezměme si např. bankovní výpis za poslední rok a dostaneme alespoň základní představu, jakým způsobem s penězi nakládáme. V bankovním výpisu však nejsou výdaje rozčleněny tak, jak bychom to potřebovali, proto je dobré si k jednotlivým položkám udělat tužkou poznámky, co který výdaj znamená.

Ve výpisu z bankovního účtu však také chybí veškeré hotovostní operace. Jejich přibližnou výši můžete usoudit díky výběrům z bankomatu, jak jste pak s hotovostí nakládali však vysledovat nelze. Lze jen doporučit zaznamenat si veškeré výdaje které budete mít v následujícím měsíci, tím zjistíte vše co potřebujete.

Poté, co budete měsíc sledovat vaše výdaje, můžete vyhodnotit, zda jsou výdaje účelné a po analýze zvážit, v jakém směru případně výdaje zvýšit a v jakém naopak snížit.

Už jen tím, že si budete zapisovat veškeré své výdaje začnete s penězi nakládat hospodárněji. Jedním ze způsobů naučení se novému způsobu nakládání s penězi je varianta zapisování si výdajů, kdy si případný výdaj nejprve zapíšete a až poté nákup uskutečníte.

Nastavení realistického rozpočtu

Pokud patříte mezi ty, kteří mají po kapsách neustále více než potřebují, můžete tuto kapitolu přeskočit. Jste buďto příliš bohatí, nebo chytří.

Ovšem pro zbylých 97% lidí je vytvoření rozpočtu základním předpokladem pro to, aby naše peníze proudily tam kam mají. To samozřejmě platí i pro ty, kteří mají dostatečné příjmy, neboť sestavený rozpočet Vám dá dobře nahlédnout pod pokličku Vašich vlastních peněz. Často se stává, že právě lidé, kteří v současnosti netrpí žádným finančním nedostatkem pěnězi doslova plýtvají.

To nutně nemusí znamenat že se takovýmto způsobem dostanete v brzké době do problémů, ale

Sestavený rozpočet je obvykle očistec, který Vám ukáže vaši finanční pravdu v nahé podstatě. Avšak v každém případě je lepší, pokud si jej sestavíte Vy sami a ne např. Váš partner, příbuzný, či jiný blízký známý či známá, protože to obvykle potvrdí jeho/její obavy.

Dan Milman jednou řekl, že „vše je těžké, dokud se to nestane jednoduchým“ a to samozřejmě platí i pro oblast financí. To je třeba míti na paměti nejvíce na začátku, neboť právě začátky jsou obvykle nejtěžší. Pokud je Váš rozpočet napjatý, je zřejmé, že je čas se nad ním zamyslet a zjistit, zda jsou opravdu všechny prostředky vynakládány účelně.

Pokud Váš rozpočet napjatý není, jeho sestavení je však také důležité. Není potřeba si nic nedopřát, ale na druhou stranu není rozumné utratit veškeré prostředky které jsou k dispozici. I proto, že nadbytek nikdy netrvá věčně.

Jak už bylo zmíněno v předchozí kapitole, menší výdaje nemusí znamenat nižší kvalitu života.

Po překonání prvních obtíží souvisejících především s odhalením pravdy o sobě samém (a to je obvykle to nejtěžší) mnoho procesů začne být automatických. Možná potom objevíte např. i u Vás ve firmě či v zaměstnání neučelné vynakládání peněz. Pokud poté s Vaší doměnkou seznámíte nadřízeného či majitele firmy, či přijdete s možným řešením situace, Vaše cena (tedy plat) jistě stoupne.

Rozpočet krok za krokem

rozpocet domacnostiRozpočet je nutné zlo. Je totiž jedinnou možností jak ovládnou výdaje a dát jim řád. A tím zabezpečit, že jsou Vaše peníze používány tak, jak chcete aby byly používány.

Abychom rozpočet vytvořili, jsou obvykle potřeba tyto tři kroky.

  • vysledovat jak utrácíme peníze nyní.

  • Vyhodnotit své současné cíle a zda k nim účelně směřujeme

  • Sledovat výdaje, zda někde nedochází k zásadním odlišnostem mezi tím co bychom chtěli a tím co se s našimi penězi skutečně děje.

Při sestavování rozpočtu může pomoci např. počítače a programy jako např. Excel nebo Microsoft money. Programy však mají jednu pro lidi nepochopitelnou vlastnost – jsou absolutně přesné. Je však třeba si udržet určitý odstup a přemýšlet lidsky.

Důležitý je koncept, jeho pochopení a uchopení. (Je třeba mít směr a když ho máme tak jej sledovat. Jestli nás rodinná dovolená stojí 26 652 Kč nebo 24 433 Kč není vůbec důležité. Používejte lidský přístup k věci. Když vezmeme příklad zmíněných dovolených 26 652 Kč i 24 433 Kč obojí se má v našem chápání rovnat 25 000 Kč. Na dovolené si stejně koupíme nějakou zmrzlinu, projedeme se na pirátské lodi, uděláme neplánovaný výlet či zajdeme večer na nějaké představení.)

Poté co máme vytvořeny směry našeho snažení, vyplyne z toho jasně, které jsou pro nás důležité a které např. mohou z našeho rozpočtu úplně zmizet.

Platby kartou a v hotovosti

Obě metody mají svá specifika, své výhody a nevýhody.

Platby kartou jsou jednodušší a méně přehledné. Člověk je tím vystaven riziku většího výdaje, než plánoval. Jednoduchost přístupu k penězům a to, že nevidíme fyzicky že nám něco odtéká z účtu nás svádí udělat výdaje větší než jsme původně plánovali. Plánujeme si např koupit nové boty a kalhoty. Máme na to vyčleněný rozpočet. Pokud však platíme kartou, není často nic jednoduššího, než ke kalhotům a botům ještě přidat jedny boty ve slevě, krém na boty který nikdy nevyužijeme, ale který nám sympatická paní pokladní nabídne nebo něco dalšího.

Pokud máme na nákup připravenou hotovost, větší výdaje se lépe hlídají, máme vyčleněný rozpočet který nepřekročíme. Potíž může nastat při menších denních výdajích kdy si tu koupíme čokoládovou tyčinku, tu limonádu, k novinám toto a jindy zas tamto. Ani se nemusíme moc snažit a takovéto drobné výdaje, které bychom vlastně ani nepotřebovali, nám můžou udělat několi tisíc měsíčně. Další nevýhodou hotovosti je, že pokud máme na něco vyčleněný rozpočet a utratíme méně, máme často tendenci koupit ještě něco dalšího i když to vůbec nepotřebujeme „protože jsme na to přece měli vyčleněný ten rozpočet“. Pokud navštěvujete často bankomat, bylo by vhodné si udělat přehled, kam se Vaše hotovost ztřácí.

Neutrácejte více než vyděláte!

Utrácet nad vlastní finanční možnosti je cestou do pekel. Někdy dříve, někdy později, ale vždy. Pokud jste v situaci kdy máte dluhy, jedinou cestou k finanční stabilitě je

a snížit výdaje na možné minimum

b zbavit se dluhů (např. s pomocí konsolidace, jejich zajištění a získání lepších úrokových sazeb).

c stát se nezávislým

Pokud se Vás někdo snaží přesvědčit o něčem jiném, velmi pravděpodobně se na Vaší situaci snaží ještě profitovat.

Nezaměňujte luxus za nezbytnost

Pokud jsou vaše výdaje vyšší než příjmy, velmi pravděpodobně utrácíte za luxusní věci. A to i přesto, že je můžete považovat za nezbytné. Navíc, nižší výdaje mohou často znamenat bohatší život – např. týdenní rodinná dovolená v Jižních Čechách může stát i třetinu než stejně dlouhá dovolená v all exclusive balíčku v 5ti hvězdičkového hotelu. Pro rodinu však může být mnohem zajímavější.

Pravidlo 10 + 5%

Snažte se neutratit více než je 90% vašich příjmů. Zbylé peníze odkládejte, ty budou sloužit na naplnění dlouhodobějších cílů. Finanční stabilita a alespoň malý finanční polštář je dle psychologů jednou ze základních psychologických potřeb.

Pokud máte za to, že Váš rozpočet je napjatý a není kde ubrat, nemusí to být pravda. George Stigler, laureát Nobelovy ceny za ekonomii přišel s vyváženým jídelníčkem pro dospělého člověka, který obsahuje všechny potřebné živiny, jehož cena je 28 kč/den, tedy asi 850 Kč za měsíc.

Důležitou roli ve finanční stabilitě hraje též pojištění. Když už jsme se k něčemu dopracovali, stojí nám za to o to přijít? Pojištění lze v základu rozdělit do dvou kategorií. Pojištění života a zdraví a pojištění majetku. Pokud máte auto na které jste si našetřili, nejste pojištění a někdo Vám ho uradne, budiž, bylo naše rozhodnutí se nepojistit – svět se však neboří.

Stejně to však nemusí platit v případě života a zdraví. Např. mnoho mladých lidí si myslí, že když nemají děti ani hypotéku, nemají důvod proč uvažovat o pojištění protože nemají koho zajišťovat, ovšem zapomínají že by měli zajistit alespoň sebe. Bohužel nenadálé zdravotní komplikace (úrazy a nemoci) se dějí a člověk se ne vlastní vinou může dostat do těžké životní situace. Pokud je pojištění správně a efektivně sjednáno za pár stokorun je možné např. v případě nehody ma motocyklu a následným trvalým následkům získat několik miliónů korun. Tyto prostředky pak mohou člověku být člověku zásadně nápomocny např. při zajiště nebo při rekvalifikacích.

Možné příjmy nejsou příjmy

Dokud nemáte peníze na účtě či v peněžence, neuvažujte o nich jako o jistých. Zde se ani tak nemyslí příjmy od zaměstnavatele, které obvykle bývají stabilní, ale možné bonusy, zisky z dividend a podobně. Pokud pak nějaké bonusové peníze máte, zvažte pečlivě jak s nimi naložíte, takové peníze totiž často svádí k neuváženému utrácení.