Jak být ohromující každý den?!

kozene-rukavice-na-rizeni-automobiluKaždý den není posvícení a naše výkonnost čas od času klesne výrazně pod naší úroveň ať  už jde o sport, obchod, pokrok ve výzkumu a vývoji, naučení se nové technice v uměleckém směru, ovládnutí cizího jazyka, či v sexu.

První co obvykle v takové situaci uděláme je, že se zeptáme na radu, na postup. Pokud máme nařízeného, jdeme za ním a čekáme návrh řešení, rada však může přijít i od kolegy, známého či rodinného příslušníka.

Důležitější než obsah samotný je však to, co vy sami si o té myšlence myslíte a také to, co si myslíte o tom, kdo vám takovou radu dal. Pokud je to někdo, ke komu nemáte respekt a koho nemůžete vystát, bude jeho rada téměř vždy “naprostá hloupost”. A dokonce i když se budete řídit pokyny, nedosáhnete dobrých výsledků. To je dáno tzv. sebenaplňující se předpovědí, neboli pokud si myslíte, že rada je špatná, špatný bude nevyhnutelně i výsledek. Oprostěte tedy osobní faktor a zabývejte se věcí a radou jako takovou.

Dalším faktorem, který vám může komplikovat život je to, jak se cítíte. Pokud jste unavení, nemocní, nebo máte strach, že něco nezvládnete, velmi negativně to ovlivňuje vaši výkonnost. Člověk není stroj a pokud jste nemocní, nejdříve se uzdravte, pokud jste unavení odpočiňte si. Je-li nad vámi hrozba výpovědi, kvůli tomu, že když jste nemocní, nechcete pracovat a odmítáte přesčasy, opravdu chcete v takové firmě být dál, kam to až může zajít? A že něco nedokážete? Pokud vám věří ti, kteří vám úkol zadali (a zadavatelem můžete být i vy), není důvod abyste si nevěřili vy sami.

Emoce také patří k tomu, co ovlivňuje naší výkonnost. Hněv, smutek ale i radost či zamilovanost nám odebírají soustředěnost jiným směrem, než bychom právě potřebovali a chtěli.

Fyziologie je jedním z těch faktorů, které jsou často přehlíženy. Pokud máte hlad, kručí vám v břiše, pokud jste unavení, zíváte. Pro tuto chvíli se však budeme zabývat reakcemi těla na stresové situace a jejich následky. Člověk ve stresu má zvýšený tlak, potí se (především na rukou), vysychají mu ústa a zvyšuje se srdeční tep. A především rychlost srdečního tepu, resp. elektrické signály od srdce do mozku, velmi ovlivňují mentální výkonnost. Tyto elektrickésignály se stanou chaotickými, ať už chceme nebo ne, zahltí přední mozkové laloky a tím se otupí naše vědomí a nejsme schopni odpovídat ani na jednoduché otázky. Vy si pak navíc uvědomujete vaši indispozici a situace se cyklicky zhoršuje. Jistě jste si např. u televizních soutěží všimli, že soutěžící mají někdy problém odpovědět i na triviální dotazy. Je to právě kvůli tomuto fenoménu.  Jak na to? Napijte se, pravidelně dýchejte, uvolněte se a věci půjdou líp.

Shares 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *