Nastavení realistického rozpočtu

Pokud patříte mezi ty, kteří mají po kapsách neustále více než potřebují, můžete tuto kapitolu přeskočit. Jste buďto příliš bohatí, nebo chytří.

Ovšem pro zbylých 97% lidí je vytvoření rozpočtu základním předpokladem pro to, aby naše peníze proudily tam kam mají. To samozřejmě platí i pro ty, kteří mají dostatečné příjmy, neboť sestavený rozpočet Vám dá dobře nahlédnout pod pokličku Vašich vlastních peněz. Často se stává, že právě lidé, kteří v současnosti netrpí žádným finančním nedostatkem pěnězi doslova plýtvají.

To nutně nemusí znamenat že se takovýmto způsobem dostanete v brzké době do problémů, ale

Sestavený rozpočet je obvykle očistec, který Vám ukáže vaši finanční pravdu v nahé podstatě. Avšak v každém případě je lepší, pokud si jej sestavíte Vy sami a ne např. Váš partner, příbuzný, či jiný blízký známý či známá, protože to obvykle potvrdí jeho/její obavy.

Dan Milman jednou řekl, že „vše je těžké, dokud se to nestane jednoduchým“ a to samozřejmě platí i pro oblast financí. To je třeba míti na paměti nejvíce na začátku, neboť právě začátky jsou obvykle nejtěžší. Pokud je Váš rozpočet napjatý, je zřejmé, že je čas se nad ním zamyslet a zjistit, zda jsou opravdu všechny prostředky vynakládány účelně.

Pokud Váš rozpočet napjatý není, jeho sestavení je však také důležité. Není potřeba si nic nedopřát, ale na druhou stranu není rozumné utratit veškeré prostředky které jsou k dispozici. I proto, že nadbytek nikdy netrvá věčně.

Jak už bylo zmíněno v předchozí kapitole, menší výdaje nemusí znamenat nižší kvalitu života.

Po překonání prvních obtíží souvisejících především s odhalením pravdy o sobě samém (a to je obvykle to nejtěžší) mnoho procesů začne být automatických. Možná potom objevíte např. i u Vás ve firmě či v zaměstnání neučelné vynakládání peněz. Pokud poté s Vaší doměnkou seznámíte nadřízeného či majitele firmy, či přijdete s možným řešením situace, Vaše cena (tedy plat) jistě stoupne.

Shares 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *