Nastavení rozpočtu a finančních cílů

Poté co před sebou uvidíte svou výdajovou stránku rozpočtu, zjistíte, kde je možné a kde je nutné udělat případné změny. Takové změny jsou zejména nutné v případech, kdy výdaje jsou vyšší než příjmy, takové rozpočty však bohužel nejsou vyjímkou. Změny by v každém případě měl prodělat i rozpočet který je napjatý, neboť jakýkoli výpadek na straně příjmů může znamenat okamžité problémy.

V současné době je mnoho rodin řeší své výdaje pomocí krátkodobých (kreditní karty, miniúvěry) či dlouhodobých (spotřební úvěr, leasing) úvěrů. Tato strategie však není z dlouhodobého hlediska pro finanční stabilitu vhodná.

Jak by měl vypadat rozpočet?

Výdaje na bydlení (30%)

Daně (15-20%)

Pojištění (5%)

Spoření a investice (10-15%)

Běžné výdaje (30%)

Odpočinkové aktivity, rekreace

Investice do sebe

Charita (+dárcovství krve) – odečitatelné položky

Pokud váš rozpočet výrazně vybočuje z rámce, je třeba se nad výsledky zamyslelt a začít hledat řešení. Ne vždy musí být vybočení v neprospěch věci. Pokud např. žijete spokojeně a vaše výdaje na bydlení jsou pouze 10% (např. po slpacené hypotéce) a o rozdíl navýšíte částečně vaše spoření a investice (+10%) a běžné výdaje (+10%), pak není nic v nepořádku. Pokud však vaše náklady na bydlení či běžné výdaje činí více než 50% vašeho rozpočtu,

Prvním cílem, pokud již není splněn, by mělo být omezení výdajů na 90% vašich příjmů a zbylých 10% směřovat k zajištění vašich dlouhodobých cílů.

Poté co jste si v minulé části sestavili seznam Vašich cílů a této části Váš rozpočet, pravděpodobně dojdete ke zjištění, že některé cíle jsou nerealistické. Pokud jsou nerealistické tím, že jich je mnoho, některé lze prostě přeložit do . Pokud jsou nerealistické svojí nedosažitelností, je třeba je . Nemá smysl mát nerealistické cíle, to vede pouze k depresím? Na druhou stranu není ani správné mít cíle příliš nízké.

Je také třeba míti na paměti, že je rozpočet je třeba vácekrát zrevidovat než bude takový, jakého se opravdu můžete držet. Některé platby se totiž dějí např. pouze jedenkrát za rok (dálniční známka, některá pojištění) a ne vždy si na ně ihned vzpomeneme a započítáme je. Důležité však je takovéto výdaje identifikovat co nejdříve a jejich výši vydělit počtem měsíců na které jsou splatné a takovou částku měsíčně shraňovat právě pro tento účel. Platba za plyn (topení) či pak nebude překvapením z nebes a vyhnete se naakumulovaným problémům, které bohužel mnohdy končí ktátkodobými úvěry s velmi vysokými úroky.

Pro mnoho lidí je sestavování rozpočtu a přemýšlení o něm stejně příjemné, jako dovolená s tchýní. Častou představou pod pojmem rozpočet je také život o chlebu a o vodě. Tak tomu však v žádném případě není. Smyslem a principem je, aby jste to byli Vy kdo kdo o výdajích rozhoduje a ne obráceně. (tedy např. abyste zvážili nutnost půjčky, protože slpátky budou ovlivňovat Vás a ne vy je).

Mnoho lidí také odmítá sestavení rozpočtu, neboť se obávají toho na co přijdou. Tuto obavu je však nutné překonat. Podívat se skutečnosti do tváře (a pravdě do očí) je prvním krokem k úspěchu.

Shares 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *