Osobní rozvoj – víra

Podcast ze série Steva Pavliny na téma osobního rozvoje. Další podcasty a jejich přepisy najdete zde

Podcast č. 5 – Víra

V tomto podcastu s vámi chci mluvit o víře, ovšem ne v náboženském slova smyslu.

Začněme tak..představte si cíl, který máte. Možná je váš cíl zhubnout pár kilo, vydělat určitou sumu peněz, dokončit určitý projekt. Ať už je to cokoli, prostě si ho představte. A teď se vás chci zeptat: Co opravdu věříte, že musíte udělat pro to, abyste vašeho cíle dosáhli? Pokud je to něco, o čem jste již uvažovali, pak bude jednoduché odpovědět, váš plán je odpověď na tuto otázku. Ale možná je to něco jako..jó..váš plán je shodit pár kilo a tak myslíte, že abyste ho dosáhli, musíte změnit jídelníček, musíte víc cvičit a pokud můžete změnit jídelníček, začnete s cvičením a v takovém stavu nějaký ten měsíc vydržíte, pak to bude fungovat. Potom dosáhnete své ideální váhy. To může být co si opravdu myslíte, že bude nutné udělat, abyste dosáhli svého cíle. A pokud opravdu budete dělat to, v co věříte, že bude nutné udělat pro dosažení cíle, potom pravděpodobně uspějete.

Ale čím se teď chci zabývat jsou situace, kdy vy věříte, že to vše, co myslíte, že bude potřeba pro splnění vašich cílů je tak velké, že to neuděláte. Zdá se vám, že to bude příliš práce. První metoda o které jsme mluvili co je třeba pro dosažení cílů, je pracovat uvnitř nějakého myšlenkového systému. Jinými slovy, vy máte tuto představu, co to bude stát, abyste dosáhli svého cíle. Ale to nezbytně není to samé, co bude objektivně třeba udělat pro dosažení vašeho cíle. Váš plán je vaše myšlení orealitě, je to váš myšlenkový model reality. Ale to nezbytně neznamená, že váš plán je jedinný způsob, jak dosáhnout vašeho cíle nebo, že tento plán bude vůbec fungovat.

Ale práce na vašem plánu, postupovat krok za krokem k vašemu cíli, ať už je to jasně formulovaný plán nebo jen představa kroků, které myslíte, že bude třeba udělat, práce na tomto plánu je práce uvnitř vašeho myšlenkového systému. Systému, který vedl ke stvoření tohoto plánu. V podstatě je to práce uvnitř toho, v co věříte, co myslíte, že bude třeba udělat, abyste cíle dosáhli.

To je velmi obvyklá strategie dosahování cílů. Pokud vezmete plán založený na tom v co věříte, že bude třeba udělat, abyste dosáhli cíle, myslíte, že jste si vytvořili plán založený na nějaké objektivní realitě, ale tak to ve skutečnosti není, protože vy nikdy skutečně neznáte objektivní realitu. Vždy existují nějaké nesrovnalosti ve vašem vnímání reality. Takže to, co ve skutečnosti děláte je, že vytváříte plán založený na vašem mentálním modelu.

Co chci teď udělat je nabídnout vám jinou možnou cestu, jak dosáhnout vašich cílů. První metoda o které jsme mluvili je práce uvnitř vašeho mentálního modelu. Druhá metoda, kterou vám chci představit je práce na vašem mentálním modelu. To znamená, místo přijetí současného mentálního modelu reality a následném určení cílů uvnitř tohoto mentálního modelu reality, abychom vytvořili plán jak cílů dosáhnout, co chceme udělat teď je udělat krok zpět, podívat se na ten celý mentální model který máte a říct si, můžeme pracovat na tom modelu samém abychom dosáhli cíle snadněji? Dává to smysl?

Vezměme ještě jednou ten příklad zhubnutí a i v tomto případě si řeknu, že chci zhubnout. Ale teď namísto toho, abyste se zabývali něčím uvnitř vašeho mentálního modelu, co vše bude potřeba udělat abych zhubnul, budete pracovat na vašem mentálním modelu. Takže co byste teď měli udělat je nastavit tak, že uvěříte, že dosáhnete svého cíle – svojí ideální váhy a teď se ani nemusíte znepokojovat tím, jak se to stane, protože to je práce uvnitř mentálního modelu. V tomto případě pracujete na vašem mentálním modelu, takže chcete vložit víru, že zcela jistě zhubnete a dosáhnete váhy, kterou jste si určili.

A ta cesta, jak by to mohlo fungovat je vložit nový mentální model do sebe sama a moje zkušenost mi mnohokrát ukázala, že existuje nějaký proces uvnitř nás, který tvoří realitu, nebo alespoň naše vnímání reality v souladu s tím, v co věříme. Jinými slovy, náš mentální model reality není pouze náš nejlepší vnímání reality. Je to vlastně také náš nejlepší odhad tvoření reality. Na jednu stranu je to pozorování, ale náš mentální model reality také tvoří naše zkušenosti. Tvoří cesty k našim cílům. Tvoří i to, jak moc úspěchu či neúspěchu zažíváme. Akvůli tomuto aspektu kreativity našeho mentálního modelu, musíme mít mnohem větší kontrolu nad tím, co vlastně vytváříme. Mám dojem, že příliš málo lidí si uvědomuje, že to v co věří je tvůrčí prvek. Váš myšlenkový model reality není pouhým nástrojem pro vnímání reality, to co vám dává informace o realitě. On realitu aktivně tvoří.

A existují dva modely při kterých se tak děje. První je skrz podvědomé činy. Pokud si vytvoříte víru, například, že zhubnete a jste absolutně přesvědčeni, že zhubnete, nemyslíte, že to samo o sobě může mít efekt na vaše chování, které může vést k tomu, že budete dělat ty správné věci, které nakonec povedou k tomu, že zhubnete? Ve skutečnosti může být mnohem jednodušší dosáhnout cíle takovýmto způsobem, než když budete bojovat proti vašemu myšlenkovému modelu a zápasit s vaši vírou, protože ve vašem myšlenkovém modelu, v tom původním o kterém jsme mluvili kde budete muset změnit jídelníček, hodně cvičit a udržet disciplínu. Co děláte je, že bojujete s vaším vnímáním reality, ve kterém je obtížné zhubnout. A tak se snažíte bojovat s vašimi představami.

Namísto toho vám chci doporučit jako alternativní přístup, je přenastavit tuto víru, abyste se dostali do stavu, že uvěříte, že zhubnout není tak těžké a uvěříte, že uspějete. Tím nastavíte svoje podvědomí aby dělalo správné věci, že když budete přemýšlet o tom, co si dáte k jídlu – a zjistíte, že když přemýšlíte o jídle, zřídkakdy je to plně vědomá volba. Mnohem častěji máte něco jako podvědomou touhu a pak jdete a sníte to, na co jste právě dostali chuť. – No a co když to bude zdravější jídlo, které se vám začne vybavovat v hlavě, protože máte to myšlenkové nastavení, že uspějete?

Udělejme krok zpět a zamysleme se nad tím, jak změnit to v co a jak věříme. Nejdříve je nutné si uvědomit, že to v co a jak věříme je naše voba a můžeme jí udělat vědomě nebo podvědomě. A myslet si, že nemáte sílu změnit to, v co věříte je také jen víra, když o tom přemýšlíte. A je to ta, která vás drží v pasti. Vaše víra, že váš mentální model reality je přesný je vlastně jen část vašeho mentálního modelu reality a v podstatě je to jeho tvůrčí část, ne pouze pasivně pozorovací část.

Prvníma dveřma, kterýma musíte projít, abyste mohli používat tuto druhou metodu dosahování cílů je vědomě se rozhodnout a zbavit se těchto předsudků, které nevyhnutelně omezují vaše možnosti. A tato vaše víra, která nezbytně omezuje vaše možnosti budeme nazývat „oslabující víra“ a takové víra, která vás uvolní a dá vám více možností budeme nazývat „posilující víra“. A posilující víraje jednoduše více v souladu s tím, jak svět funguje. A tento větší soulad přichází uvědoměním si, že mentální model reality má na realitu jak ji vnímáte tvůrčí dopad. Není pouze pasivní, je také aktivní.

Metoda o které jsem se již zmínil byl podvědomý proces, kdy vaše víra o tom, jaká realita je, je programována vaším podvědomím a skrze vaše podvědomé pochody tvoříte výsledky jednou nebo druhou cestou, což může být v souladu s vaším mentálním modelem reality nebo v nesouladu s vaším mentálním modelem reality. A v dlouhodobějším horizontu se budeme snažit, ať už chceme nebo ne, být v souladu s naším mentálním modelem reality. Budeme usilovat o soulad s naší vírou.

Druhý mechanizmus, kde vidím, že to tak funguje, a je to oblast, kterou se právě začínám více zabývat, je možnost nadvědomých procesů. To znamená, že nějakým způsobem, skrz některé procesy vaše víra a vaše vnímání reality, se nějakým způsobem promítnou ve světě a dosáhnou dál než vaše podvědomí, dál než vaše tělo a má nějaký vliv na svět. Můžeme se bavit o tom, jakým způsobem to je možné, ale nejlepší způsob jak to udělat je jednoduše to vyzkoušet a sami uvidíme, že tam někde může být něco víc, že představa a víra o realitě se svým způsobem promítne do reality více, než byste byli schopni vysvětlit jako pouhý podvědomý proces.

Jako například, když si určíte cíl a jste přesvědčeni že se to stane, přijmete novou víru, změníte váš mentální model reality. Můžete začít pozorovat synchonicitu, zvláštní shody řekněme za jeden až dva dny potom, co jste si vytyčili tuto vaši změnu ve vaší mysli, uvidíte příhodné náhody ve vaší realitě.

Je samozřejmě možné, že to je podvědomí, že jsou to všechno věci, které tam jsou, jen si jich začínáte všímat. Avšak chci naznačit, že když přijmete ideu, že tam někde může být a existovat nadvědomá síla, otevřete tím více sami sebe, že budete moci prijmout tuto nadvědomou pomoc, abyste zažívali více synchronicity a vice náhod. Čím více jsem se ponořil do takovéto víry a řekl si: zajímalo by mě, jestli je nějaké nadvědomí, Fakt bych chtěl vědět, jestli je nějaká možnost, jak promítnout mojí víru aby se promítla daleko za moje vědomí udělat nějakou konkrétní činnost, nebo za moje podvědomí dělat nepřímé akce a zda mají moje myšlenky nejaký vliv na realitu. A čím více jsem to dělal, tím více důkazů jsem viděl, že tomu tak skutečně je.

Teď můžete říct, že to je prostě sebenapňující předpověď. Ano, možná jen sám sebe přesvědčuju, že to je pravda a může to tak být. To vůbec nemůžu rozporovat. Ale na druhou stranu, co když to funguje? Jestli to funguje, tak to funguje. Záleží na tom tak moc, že možná trochu oklamáváte sami sebe že vaše cíle se stanou díky nadvědomí když ve skutečnosti se budou projevovat ještě více skrz vaše podvědomí, které si neuvědomujete. Ale výsledky se dostavují. Toto může být posilující víra ať už to je či není možno objektivně dokázat. Nevidím žádný způsob, jak by bylo možno dokázat, zda to pravda je či není. Ale zjistil jsem, že pouhou vírou v to, jednoduše tak, že se otevřu takové možnosti – a není nezbytně nutné, abyste do toho skočili poslepu a přijali to jako pravdu – co chci navrhnout je, že se otevřete tomu, že něco takového je možné. Dovolíte takovou možnost. A to má za následek, že otevřete sami sebe dalším cestám, jak dosáhnout svého cíle, které mohou být snažší, než jít stávající cestou uvnitř vašeho myšlenkového modelu.

A myšlenkový model každého z nás má jistý stupeň vnitřní neshody, je v nesouladu. Můžou být v nesouladu jeho jednotlivé vnitřní části a nebo může být jednoduše v nesouladu s realitou. Tím, že si dovolíte tyto nesrovnalosti překročit může někdy zapříčinit to, že svých cílů dosáhnete snadněji a rychleji, tím, že překročíte překážky, tím, že překročíte víru, že dosáhnout cíle je složité.

Na příkladu hubnutí to je překročení vší té těžké práce, této vědomé snahy, protože máte myšlenky, kterou jsou v rozporu. Víte, že chcete zhubnout, ale také víte, že to bude velmi těžké. Nebo byste chtěli vydělat nějakou částku peněz, ale myslíte, že bude nezbytné pro takovou částku udělat něco nezbytného. Nebo věříte, že to bude těžké a budete se proto muset velmi obětovat. Uklidit tyto bloky z cesty můžete tím, že se otevřete možnosti jak podvědomých, tak nadvědomých procesů.

A jak to vlastně máte udělat.?

Způsob jak to udělat je vybrat si svou víru, což je v podstatě mít nějaký záměr. To co uděláte je že si vytvoříte záměr. Mnoho lidí ví, jak pracovat se záměrem jen velmi omezeným způsobem. Něco jako, teď je můj záměr jít do práce nebo teď půjdu vysypat koš. Ale záměry mohou být mnohem silnější než jen to, můžete mít záměr, který je mnohem širší. Jako například shodit určitý počet kilogramů, jak už jsme zmínili, nebo můžete chtít získat partnera, či jednoduše být štastný, cítit se dobře, nebo žít v míru. A pokud máte takový záměr delší dobu, stane se pro vás nakonec vírou. A to začne ovlivňovat vaše podvědomí, takže budete jednat v souladu s tím, co chcete, ale my jsme také mluvili o možnosti pro synchronicitu aby se projevila skrz nadvědomý proces.

Ať už je to něco, co se děje nebo ne – to jánevím – ale věřím, že začnete pr vás vidět výsledky pokud se tomu otevřete. Můžete zkusit s touto schopností experimentovat a vidět, jak daleko jí budete schopni rozvíjet. Minimálně vám pomůže překročit tu oslabující víru, která vás drží dál a v tom nejlepším případě vám pomůže dosáhnout vašich cílů mnohem rychleji. To o čem tu mluvíme je přijmout sebenaplňující předpověď. Jsem si jistý, že jste již tento výraz slyšeli. To, že někdo prožívá sebenaplňujíci předpověď znamená, že věří, že se něco jakýmkoli způsobem stane.

A proč tento proces nevyužít jako svého spojence? Přijměte tuto víru v sebenapňující proroctví v tom, v čem chcete. Předpovězte to, co chcete. A způsob jak to udělat je vlastně velmi jednoduchý, protože stačí když si uvědomíte, že to je volba. Když zjistíte, že váš mentální model reality je minimálně částečný tvůrce vaší reality, pak máte možnost dělat rozhodnutí, která mohou instalovat víru v něco jednoduše proto, protože vy máte tu schopnost tvořit.

Tak například si chcete udělat večeři. Jasně, nebotřebujete žádné speciální povolení abyste to mohli udělat. Jednoduše se rozhodnete si udělat večeři, rozhodnete se, co si chcete uvařit k večeři, a uděláte to. Prostě si řeknete, udělám si k večeři to a to a uděláte to.

Stejné je to s vírou, jen v tomto případě to lidé dělají mnohem komplikovanější. Myslí si, že nemají tuto schopnost, i když jí mají. Tak jednoduše řeknete, vyslovíte svůj cíl, řeknete ho světu a řeknete: staniž se. Prostě řeknete, věřím, že zhubnu a věřím že zhubnu tolik a tolik kilo. Nebo, věřím, že vydělám tolik a tolik peněz nebo věřím, že získám partnera ve svém životě. A řekněte světu: udělej to tak. To co tady ve své podstatě děláte, proces, který zde děláte je že vědomě měníte váš mentální model reality vědomou volbou. A samozřejmě musíte zjistit, že máte tuto schopnost, že to můžete tak udělat.

Když překonáte váší odolnost k tomuto procesu a prostě ho vyzkoušíte s otevřenou myslí, myslím, že to schledáte neuvěřitelnou cestou pro dosažení cílů. A všiměte si, že v podstatě není v rozporu s první metodou dosahování cílů, o které jsme mluvili, kdy pracujete uvnitř vašeho mentálního modelu. To co byste měli udělat, je využívat oba. Měli byste pracovat uvnitř vašeho mentálního modelu ale také na vašem mentálním modelu.

Můj úkol pro vás, je vybrat cíl, který je pro vás důležitý, něco konkrétního a nezabývejte se tím, co bude nutné udělat pro jeho dosažení. A potom využijte tento váš záměr, abyste přitáhli cíl k vám. Abyste pracovali na vaší víře v to, co bude potřeba k jeho dosažení. To co byste měli udělat, je vložit tuto víru vědomě, jednoduše tak, že se rozhodnete toho cíle dosáhnot a že jeho dosažení bude rychlé a snadné. Nedávejte si konkrétní termín. Nenuťte ho, aby k vám musel přijít nějakou speciální cestou. Nesnažte se kontrolovat proces, jak cíle dosáhnout. Jen si určete cíl který chcete, a dovolte vesmíru zvolit tu cestu, která je pro něj nejvhodnější. To vám dá možnost na něm přímo pracovat. To vám dá možnost aby se projevil nějakým způsobem skrz podvědomou akci a také je tam možnost nadvědomé akce, pokud v to věříte.

Zkuste tedy pro dosažení cílů tento model příčiny a následku, pracujte nejen uvnitř svého mentálního modelu, ale také na něm a do příště, zijtě vědomě!

Podcast ze série Steva Pavliny na téma osobního rozvoje. Další podcasty a jejich přepisy najdete zde

Shares 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *