Nastavení rozpočtu a finančních cílů

Poté co před sebou uvidíte svou výdajovou stránku rozpočtu, zjistíte, kde je možné a kde je nutné udělat případné změny. Takové změny jsou zejména nutné v případech, kdy výdaje jsou vyšší než příjmy, takové rozpočty však bohužel nejsou vyjímkou. Změny by v každém případě měl prodělat i rozpočet který je napjatý, neboť jakýkoli výpadek na straně příjmů může znamenat okamžité problémy.

V současné době je mnoho rodin řeší své výdaje pomocí krátkodobých (kreditní karty, miniúvěry) či dlouhodobých (spotřební úvěr, leasing) úvěrů. Tato strategie však není z dlouhodobého hlediska pro finanční stabilitu vhodná.

Jak by měl vypadat rozpočet?

Výdaje na bydlení (30%)

Daně (15-20%)

Pojištění (5%)

Spoření a investice (10-15%)

Běžné výdaje (30%)

Odpočinkové aktivity, rekreace

Investice do sebe

Charita (+dárcovství krve) – odečitatelné položky

Pokud váš rozpočet výrazně vybočuje z rámce, je třeba se nad výsledky zamyslelt a začít hledat řešení. Ne vždy musí být vybočení v neprospěch věci. Pokud např. žijete spokojeně a vaše výdaje na bydlení jsou pouze 10% (např. po slpacené hypotéce) a o rozdíl navýšíte částečně vaše spoření a investice (+10%) a běžné výdaje (+10%), pak není nic v nepořádku. Pokud však vaše náklady na bydlení či běžné výdaje činí více než 50% vašeho rozpočtu,

Prvním cílem, pokud již není splněn, by mělo být omezení výdajů na 90% vašich příjmů a zbylých 10% směřovat k zajištění vašich dlouhodobých cílů.

Poté co jste si v minulé části sestavili seznam Vašich cílů a této části Váš rozpočet, pravděpodobně dojdete ke zjištění, že některé cíle jsou nerealistické. Pokud jsou nerealistické tím, že jich je mnoho, některé lze prostě přeložit do . Pokud jsou nerealistické svojí nedosažitelností, je třeba je . Nemá smysl mát nerealistické cíle, to vede pouze k depresím? Na druhou stranu není ani správné mít cíle příliš nízké.

Je také třeba míti na paměti, že je rozpočet je třeba vácekrát zrevidovat než bude takový, jakého se opravdu můžete držet. Některé platby se totiž dějí např. pouze jedenkrát za rok (dálniční známka, některá pojištění) a ne vždy si na ně ihned vzpomeneme a započítáme je. Důležité však je takovéto výdaje identifikovat co nejdříve a jejich výši vydělit počtem měsíců na které jsou splatné a takovou částku měsíčně shraňovat právě pro tento účel. Platba za plyn (topení) či pak nebude překvapením z nebes a vyhnete se naakumulovaným problémům, které bohužel mnohdy končí ktátkodobými úvěry s velmi vysokými úroky.

Pro mnoho lidí je sestavování rozpočtu a přemýšlení o něm stejně příjemné, jako dovolená s tchýní. Častou představou pod pojmem rozpočet je také život o chlebu a o vodě. Tak tomu však v žádném případě není. Smyslem a principem je, aby jste to byli Vy kdo kdo o výdajích rozhoduje a ne obráceně. (tedy např. abyste zvážili nutnost půjčky, protože slpátky budou ovlivňovat Vás a ne vy je).

Mnoho lidí také odmítá sestavení rozpočtu, neboť se obávají toho na co přijdou. Tuto obavu je však nutné překonat. Podívat se skutečnosti do tváře (a pravdě do očí) je prvním krokem k úspěchu.

Sledujte Vaše výdaje

Rozpočet se zkládá z příjmů a výdajů, avšak je důležité začít sledovat výdajovou část rozpočtu, už jen proto, že příjmy tak snadno neovlivníme.

Vezměme si např. bankovní výpis za poslední rok a dostaneme alespoň základní představu, jakým způsobem s penězi nakládáme. V bankovním výpisu však nejsou výdaje rozčleněny tak, jak bychom to potřebovali, proto je dobré si k jednotlivým položkám udělat tužkou poznámky, co který výdaj znamená.

Ve výpisu z bankovního účtu však také chybí veškeré hotovostní operace. Jejich přibližnou výši můžete usoudit díky výběrům z bankomatu, jak jste pak s hotovostí nakládali však vysledovat nelze. Lze jen doporučit zaznamenat si veškeré výdaje které budete mít v následujícím měsíci, tím zjistíte vše co potřebujete.

Poté, co budete měsíc sledovat vaše výdaje, můžete vyhodnotit, zda jsou výdaje účelné a po analýze zvážit, v jakém směru případně výdaje zvýšit a v jakém naopak snížit.

Už jen tím, že si budete zapisovat veškeré své výdaje začnete s penězi nakládat hospodárněji. Jedním ze způsobů naučení se novému způsobu nakládání s penězi je varianta zapisování si výdajů, kdy si případný výdaj nejprve zapíšete a až poté nákup uskutečníte.

Nastavení realistického rozpočtu

Pokud patříte mezi ty, kteří mají po kapsách neustále více než potřebují, můžete tuto kapitolu přeskočit. Jste buďto příliš bohatí, nebo chytří.

Ovšem pro zbylých 97% lidí je vytvoření rozpočtu základním předpokladem pro to, aby naše peníze proudily tam kam mají. To samozřejmě platí i pro ty, kteří mají dostatečné příjmy, neboť sestavený rozpočet Vám dá dobře nahlédnout pod pokličku Vašich vlastních peněz. Často se stává, že právě lidé, kteří v současnosti netrpí žádným finančním nedostatkem pěnězi doslova plýtvají.

To nutně nemusí znamenat že se takovýmto způsobem dostanete v brzké době do problémů, ale

Sestavený rozpočet je obvykle očistec, který Vám ukáže vaši finanční pravdu v nahé podstatě. Avšak v každém případě je lepší, pokud si jej sestavíte Vy sami a ne např. Váš partner, příbuzný, či jiný blízký známý či známá, protože to obvykle potvrdí jeho/její obavy.

Dan Milman jednou řekl, že „vše je těžké, dokud se to nestane jednoduchým“ a to samozřejmě platí i pro oblast financí. To je třeba míti na paměti nejvíce na začátku, neboť právě začátky jsou obvykle nejtěžší. Pokud je Váš rozpočet napjatý, je zřejmé, že je čas se nad ním zamyslet a zjistit, zda jsou opravdu všechny prostředky vynakládány účelně.

Pokud Váš rozpočet napjatý není, jeho sestavení je však také důležité. Není potřeba si nic nedopřát, ale na druhou stranu není rozumné utratit veškeré prostředky které jsou k dispozici. I proto, že nadbytek nikdy netrvá věčně.

Jak už bylo zmíněno v předchozí kapitole, menší výdaje nemusí znamenat nižší kvalitu života.

Po překonání prvních obtíží souvisejících především s odhalením pravdy o sobě samém (a to je obvykle to nejtěžší) mnoho procesů začne být automatických. Možná potom objevíte např. i u Vás ve firmě či v zaměstnání neučelné vynakládání peněz. Pokud poté s Vaší doměnkou seznámíte nadřízeného či majitele firmy, či přijdete s možným řešením situace, Vaše cena (tedy plat) jistě stoupne.

Rozpočet krok za krokem

rozpocet domacnostiRozpočet je nutné zlo. Je totiž jedinnou možností jak ovládnou výdaje a dát jim řád. A tím zabezpečit, že jsou Vaše peníze používány tak, jak chcete aby byly používány.

Abychom rozpočet vytvořili, jsou obvykle potřeba tyto tři kroky.

  • vysledovat jak utrácíme peníze nyní.

  • Vyhodnotit své současné cíle a zda k nim účelně směřujeme

  • Sledovat výdaje, zda někde nedochází k zásadním odlišnostem mezi tím co bychom chtěli a tím co se s našimi penězi skutečně děje.

Při sestavování rozpočtu může pomoci např. počítače a programy jako např. Excel nebo Microsoft money. Programy však mají jednu pro lidi nepochopitelnou vlastnost – jsou absolutně přesné. Je však třeba si udržet určitý odstup a přemýšlet lidsky.

Důležitý je koncept, jeho pochopení a uchopení. (Je třeba mít směr a když ho máme tak jej sledovat. Jestli nás rodinná dovolená stojí 26 652 Kč nebo 24 433 Kč není vůbec důležité. Používejte lidský přístup k věci. Když vezmeme příklad zmíněných dovolených 26 652 Kč i 24 433 Kč obojí se má v našem chápání rovnat 25 000 Kč. Na dovolené si stejně koupíme nějakou zmrzlinu, projedeme se na pirátské lodi, uděláme neplánovaný výlet či zajdeme večer na nějaké představení.)

Poté co máme vytvořeny směry našeho snažení, vyplyne z toho jasně, které jsou pro nás důležité a které např. mohou z našeho rozpočtu úplně zmizet.

Platby kartou a v hotovosti

Obě metody mají svá specifika, své výhody a nevýhody.

Platby kartou jsou jednodušší a méně přehledné. Člověk je tím vystaven riziku většího výdaje, než plánoval. Jednoduchost přístupu k penězům a to, že nevidíme fyzicky že nám něco odtéká z účtu nás svádí udělat výdaje větší než jsme původně plánovali. Plánujeme si např koupit nové boty a kalhoty. Máme na to vyčleněný rozpočet. Pokud však platíme kartou, není často nic jednoduššího, než ke kalhotům a botům ještě přidat jedny boty ve slevě, krém na boty který nikdy nevyužijeme, ale který nám sympatická paní pokladní nabídne nebo něco dalšího.

Pokud máme na nákup připravenou hotovost, větší výdaje se lépe hlídají, máme vyčleněný rozpočet který nepřekročíme. Potíž může nastat při menších denních výdajích kdy si tu koupíme čokoládovou tyčinku, tu limonádu, k novinám toto a jindy zas tamto. Ani se nemusíme moc snažit a takovéto drobné výdaje, které bychom vlastně ani nepotřebovali, nám můžou udělat několi tisíc měsíčně. Další nevýhodou hotovosti je, že pokud máme na něco vyčleněný rozpočet a utratíme méně, máme často tendenci koupit ještě něco dalšího i když to vůbec nepotřebujeme „protože jsme na to přece měli vyčleněný ten rozpočet“. Pokud navštěvujete často bankomat, bylo by vhodné si udělat přehled, kam se Vaše hotovost ztřácí.

Neutrácejte více než vyděláte!

Utrácet nad vlastní finanční možnosti je cestou do pekel. Někdy dříve, někdy později, ale vždy. Pokud jste v situaci kdy máte dluhy, jedinou cestou k finanční stabilitě je

a snížit výdaje na možné minimum

b zbavit se dluhů (např. s pomocí konsolidace, jejich zajištění a získání lepších úrokových sazeb).

c stát se nezávislým

Pokud se Vás někdo snaží přesvědčit o něčem jiném, velmi pravděpodobně se na Vaší situaci snaží ještě profitovat.

Nezaměňujte luxus za nezbytnost

Pokud jsou vaše výdaje vyšší než příjmy, velmi pravděpodobně utrácíte za luxusní věci. A to i přesto, že je můžete považovat za nezbytné. Navíc, nižší výdaje mohou často znamenat bohatší život – např. týdenní rodinná dovolená v Jižních Čechách může stát i třetinu než stejně dlouhá dovolená v all exclusive balíčku v 5ti hvězdičkového hotelu. Pro rodinu však může být mnohem zajímavější.

Pravidlo 10 + 5%

Snažte se neutratit více než je 90% vašich příjmů. Zbylé peníze odkládejte, ty budou sloužit na naplnění dlouhodobějších cílů. Finanční stabilita a alespoň malý finanční polštář je dle psychologů jednou ze základních psychologických potřeb.

Pokud máte za to, že Váš rozpočet je napjatý a není kde ubrat, nemusí to být pravda. George Stigler, laureát Nobelovy ceny za ekonomii přišel s vyváženým jídelníčkem pro dospělého člověka, který obsahuje všechny potřebné živiny, jehož cena je 28 kč/den, tedy asi 850 Kč za měsíc.

Důležitou roli ve finanční stabilitě hraje též pojištění. Když už jsme se k něčemu dopracovali, stojí nám za to o to přijít? Pojištění lze v základu rozdělit do dvou kategorií. Pojištění života a zdraví a pojištění majetku. Pokud máte auto na které jste si našetřili, nejste pojištění a někdo Vám ho uradne, budiž, bylo naše rozhodnutí se nepojistit – svět se však neboří.

Stejně to však nemusí platit v případě života a zdraví. Např. mnoho mladých lidí si myslí, že když nemají děti ani hypotéku, nemají důvod proč uvažovat o pojištění protože nemají koho zajišťovat, ovšem zapomínají že by měli zajistit alespoň sebe. Bohužel nenadálé zdravotní komplikace (úrazy a nemoci) se dějí a člověk se ne vlastní vinou může dostat do těžké životní situace. Pokud je pojištění správně a efektivně sjednáno za pár stokorun je možné např. v případě nehody ma motocyklu a následným trvalým následkům získat několik miliónů korun. Tyto prostředky pak mohou člověku být člověku zásadně nápomocny např. při zajiště nebo při rekvalifikacích.

Možné příjmy nejsou příjmy

Dokud nemáte peníze na účtě či v peněžence, neuvažujte o nich jako o jistých. Zde se ani tak nemyslí příjmy od zaměstnavatele, které obvykle bývají stabilní, ale možné bonusy, zisky z dividend a podobně. Pokud pak nějaké bonusové peníze máte, zvažte pečlivě jak s nimi naložíte, takové peníze totiž často svádí k neuváženému utrácení.

Zajištění vlastního stáří

Důchodové zabezpečení

Je jedním z klíčových osobních cílů. I přesto že se o důchodovém zabezpečení stále mluví, mnoho z nás se chová, jakoby doba kdy člověk nebude tak schopný něco dělat neměla nikdy přijít. A to je často důvodem, že se s vlastním spořením na stáří začíná pozdě. V České Republice také může vznikat mylný dojem, že o stáří se nám přece postará stát, když jsme celý život platili srážkami ze mzdy sociální pojištění. To je sice fakt, ale v současnosti je průměrný státem garantovaný důchod cca. 40% průměrné mzdy. A je více než zřejmé, že toto číslo bude v budoucnu klesat.

Na druhou stranu je potřeba říci, že výdaje důchodce jsou i při zachování standardu obvykle nižší než v produktivním věku. Odpadá např. dojíždění do práce či … a ještě k tomu mají důchodci někdy zákonný, někdy dobrovolnou možnost různých benefitů a slev (vstupy na kulturní akce či do institucí, síťové jízdenky na vlak či MHD atd.). V neposlední řadě také není potřeba se účastnit některých např. pracovních akcí, kam by člověk dobrovolně nešel, ale na nihž se neúčast neomlouvá.

Aby si důchodce udržel svůj životní standard, můžeme uvažovat, že bude potřebovat asi 70-80% svých minulých příjmů. To je stále o dost více, než poskytne stát. Jakým způsobem tedy tento rozdíl vykrýt? Navíc, pokud je člověku 25 a do důchodu mu zbývá 40 let, jaké budou v té době penze lze jen stěží odhadovat. Je tedy nutno přidat ruku k dílu. A začít co možná nejdříve.

Důvodem může být i to, že pokud chceme využít nejúčinější investiční nástroje trhu, je dlouhodobá strategie nutnost. Při investicích do akcií je dle statistik sledovaných od roku 1926 100%ní šance růstu 8-9% při době investice 15 let. Pro kratší dobu nemusí být tyto vysoce efektinví investiční nástroje vhodné, jak nás o tom historie poučila naposledy v letech 2008/2009.

Aby tedy byly Vaše investice chráněné když zvolíte investiční strategiiv 8 let, je vhodné uvažovat o nějakých garantovaných investičních certifikátech či dluhopisech. V takovýchto případech lze uvažovat o zhodnocení 5-6%.

Načrtněme si tedy pro představu opět situaci dvou bratrů. Oba chtějí jít do důchodu v 65ti letech, ale každý z nich začne se zajištěním svého důchodu jindy. První bratr v 50ti letech, druhý až když mu je 57 a půl roku (pro názornost volíme právě poloviční dobu). Předpokládejme že oba chtějí mít na svém důchodovém účtě v den svých 65. narozenin rovný milión.

První bratr, který spoří 15 let při dosažitelném úroku 8,5%, si musí k tomuto účelu vyčlenit částku 2 764 Kč měsíčně – což není pro většinu z nás nedosažitelné.

Druhý z bratrů, aby se však dostal na stejnou cílovou částku – tedy jeden milión korun po sedmi letech, musí při uvažovaném zhodnocení 5,5% šetřit měsíčně 9 786 Kč. To už je však částka, která je za hranicí možností mnoha lidí. A jedinným rozdílem je, začít včas.

Na první pohled v našem případu je zřejmé, že druhý bratr musí spořit více, spoří přece polovinu doby. Podívejme se na příklad pozorněji. Při poloviční době spoření, by přece měl logicky spořit dvakrát více. Pokud ale dvakrát znásobíme 2 764 Kč, dostaneme se na částku 5 528 Kč. Druhý bratr však na stejnou částku musí spořít 9 764 Kč. Důvody k tomu jsou dva.

O prvním již byla řeč, při delším investičním časovém horizontu můžeme zvolit výnosnější investiční strategii. Druhým důvodem který není zřejmý, ale který dělá svět financí tak atraktivní je něco čemu se říká kumulovaný úrok, tedy úroky z úroků.

Abychom si tuto problematiku znázornili, řekněme, že bratři nebudou chtít spořit měsíčně, ale že mají již nějaké prostředky našetřené a chtějí je investovat a nechat zhodnocovat. Časová posloupnost i uvažované úroky však zůstanou zachovány.

Aby měl první bratr v den svých 65. narozenin na svém účtě jeden milión korun, je třeba aby ve svých 50ti letech k tomuto účelu investoval částku 280 tisíc korun. Druhý bratr však bude muset o 7 let později k tomuto účelu složit částku 663 tisíc korun.

Díky tomuto názornému příkladu je zřejmé, že zde platí staré známé: „čím dříve, tím lépe“. Navíc nám částka v průběhu času může případně pomoci k jiným našim cílům.

Zajištění dětí a jejich vzdělání

Studium v ČR je sice bezplatné, ale rozhodně není zdarma. Děti navíc často navštěvují různé zájmové či sportovní kroužky, nebo mohou chtít vycestovat na zahraniční stáže či

Mnoho finančních institucí nabízí studentům výhodné i „výhodné“ půjčky, pokud ale chcete Vaše děti ušetřit dluhů ještě předtím, než poznají co znamená svět, můžete Vašemu dítěti sjednat dlouhodobý investiční produkt kdy při předpokládané době investování 15 let očekávat průměrný výnos 8%. Pokud začnete Vašemu dítěti spořit pouhých 500 Kč měsíčně, bude mít na svém účtu ve svých 15 letech, tedy při vstupu na střední školu více než 173 000 Korun. S takovouto částkou pak již může odjet např. na roční zahraniční stáž.

Pokud byste vašemu dítěti spořili takovýmto způsobem tisíc korun měsíčně, mělo by na svém účtě ve svých patnácti letech více než 346 tisíc, pokud byste mu spořili do jeho či jejích osmnáctých narozenin více než 480 tisíc Korun. S takovouto částkou si pak lze i např. dovolit studium na některé prestižní zahraniční univerzitě. A v žádném případě to není nic nedosažitelného.

Plán finanční stability

Naše cíle už tedy mají konkrétnější podobu, načrtněme si tedy teď, jak jich dosáhnout.

Zde tedy několik možných plánů nejvíce obvyklých cílů. a) dostat se z dlůhů b) zabezpečit děti a jejich výchovu a c) zajistit sebe na stáří.

Dostat se z dluhové pasti

Máte každý měsíc splátky spotřebních úvěrů? Možná by stálo za to začít právě zde. Předpokládejme že máte spotřební úvěr vy výši 70 000 Korun s úročením 15 % a leasing na auto ve výši 200 000 Kč a s úrokem 10,5%. Pokud částku máte splatit do pěti let, znamená to měsíční částku 1 665 Kč na splátku spotřebního úvěru a 4 300 Kč na splátku leasingu. Dohromady pak přeplatíte celých 49 900 Kč na spotřebním úvěru (zaplatíte tedy bez stokoruny dvojnásobek) a navíc dalších 58 000 Kč na leasingu (zde přeplatíte více než čtvrtinu). Během těchto pěti let tedy zaplatíte poskytovatelům půjček 107 900 Kč. Pokud však jste vlastníkem nemovitosti, lze sjednat zajištěný úvěr, tzv. americkou hypotéku, která má v současnosti průměrnou úrokovou sazbu 7%. Pokud využijete konsolidaci a zajištění takového úvěru mohou nastat tři možnosti.

A budete splácet stejnou částku, ale kratší dobu. V tomto případě budete mít částku splacenu za 48 měsíců, tedy o celý rok dříve.

B budete splácet stejně dlouho, ale menší částky. V takovémto případě budou Vaše měsíční výdaje 5 360 Korun namísto 5 970 Korun, tedy o 600 Korun méně.

C využijete možnosti kterou nabízí Americká hypotéka a prodloužíte s dobu splácení. Tím se mohou dle doby splácení snížit splátky až na pouhých 1 800 Korun. Tato varianta může velmi ulevit rodinnému rozpočtu při snesitelném úrokovém zatížení.

Nezbytnou nutností tohoto postupu však je že si již nebudete brát žádné další spotřební úvěry.

Finanční život je otázkou priorit

Jak vyřešit střet finančních zájmů?

Nyní máte svůj seznam a zbývá s ním již jen něco udělat.

Pokaždé, když máte utratit více než pár drobných, zeptejte se sami sebe, zda je tento výdaj opravdu nutný k dosažení jednoho z Vašich cílů?

Pokud je Vaší prioritou např. vytvoření finančního polštáře a řekněme že jste již k tomuto účelu našetřili 50 000 Kč, je to výborné. Pokud však za tuto sumu vezmete svou rodinu na dovolenou, budete opět od svého cíle vzdáleni o 50 000 Korun. Pokud navíc byste nechali tuto sumu vhodně zúročovat, mohla by se z ni během 20 ti let stát téměř čtvrt milionu.

Můžete však obě věci zkombinovat, jak si vytvořit finanční polštář, tak jet s rodinou na dovolenou. Pokud dovolenou letos oželíte a pojedete např. příští rok, můžete díky akumulovanému výnosu dosáhnout obojího. Tedy jak dovolené, tak solidního finančního polštáře. Pokud však rodina má dovolenou v očekávání, nemusí se hned letecky do čtyřhvězdičkového hotelu s plnou penzí. Hezký výlet po českých luzích a hájích může být nakonec nejen levnější a pro rodinu nakonec i …

Někdy jsou však rozhodnutí ještě složitější, než zda jet na levnější či dražší dovolenou, někdy je třeba volit mezi zdravím, vzděláváním (ať již vlastním, či dětí) či spořením. Všechny jsou totiž důležité, ale jak mezi nimi někdy volit? Samozřejmě že neexistuje žádný univerzální perfektně fungující plán, ale zde je alespoň osnova, která může pomoci.

Je něčí zdraví v ohrožení?? Pokud je dle Vás tím nejdůležitějším, co mohou peníze poskytnout Vaše tělo a péče o něj tím nejdůležitějším, potom to zřejmě má prioritu např. před vzděláváním. Pro mnoho z nás je něčí nemoc a možné ulehčení člověku v těchto chvílích tím nejdůležitějším, potom je možná právě to důvodem spořit. Je řejmé, že snad žádný cíl není důležitějsí, než pro pomoc při těžké nemoci nebo úrazu.

Kolik lidí bude mým rozhodnutím ovlivněno? Ulehčí Vám tento cíl vědomí, že může pomoci více lidem? Pokud je jasné, že náš cíl může mít pozitivní vliv na více lidí, jeho důležitost by měla vzrůstat.

Pokud však dva cíle mají stejnou důležitost, proč se nezeptat, který má menší možné negativní účinky na někoho jiného. Tento způsob rozhodování je obvykle až tím posledním, avšak je dobré o něm vědět pro případ, že žádný jiný způsob nedokáže poradit.

Mnoho lidí se často rozhoduje mezi spořením s cílem vlastního zajíštění na stáří a podporou dětí (myšleno od doby dospívání) v jejich rozvoji a vzdělávání. Pokud Vám rozpočet nedovolí oboje, mělo by mít přednost Vaše vlastní zajištění. Potomci by měli být schopni si alespoň částečně hradit své zájmy či studia, např. Občasnou víkendovou brigádou či prací v letních měsících v zahraničí. Nejen že pomohou rodinnému rozpočtu, ale navíc tím poznají více ze světa – jak ze světa financí, tak ze světa lidských interakcí.

Je nemožné směřovat sto procent svých peněz pouze k dosažení těch nejdůležitějších cílů, to není ani dost dobře možné. Dokonce byste měli mít vyčleněnu nějakou částku pro současné životní zábavy, ovšem tuto částku nepřesahova aby neohrožovala právě ty nejdůležitější cíle.

Také je třeba míti na vědomí, že se priority s časem a věkem mění. Čas od času je třeba se nad svým plánem pozastavit a znovu jej uspořádat dle aktuálního stavu.

Když máte v ruce korunu, musíte si ujasnit proč ji chcete utratit. Pokud si zvyknete rychle porovnat a rozhodnout se, zda jsou větší výdaje vynakládány účelně, pak již máte zřejmě vaše výdaje pod kontrolou.

Jsou věci důležité a důležitější

to platí jak v životě, tak ve světě financí

Pravděpodobně nedosáhnete všech svých finančních cílů, můžete ale dojít dál, než si myslíte!

Co jsou tři nejdůležitější finanční cíle?

Mnoho lidí na takovouto otázků odpoví nějaké obecné cíle, jako např. Dosáhnout finanční nezávislosti.

Faktem je, že mnoho z nás neuvažovalo nad tím, na jakých konkrétních cílech opravdu nejvíce záleží. Většinou se ve světě financí více či méně ztrácíme a každodenní výdaje dominují nad dlouhodobějším uvažováním.

Takovýtmto přístupem však riskujeme, že naše nejdůležitější cíle zůstanou nenaplněny.

Snahou těchto stránek je právě toto: Pomoci Vám určit Vaše finanční cíle které jsou právě pro Vás ty nejdůležitější a aby se splnily.

Není to však tak jednoduché jak to zní, neboť finanční cíle obvykle jeden s druhým kolidují. Zaplatit dětem … „užárá“ z peněz, které by jinak šly např. na jejich budoucí studia. A spořit dětem na jejich budoucí studia zas může kolidovat s Vaším vlastním důchodovým plánem.

Proto je tak důležité určit, co je právě pro Vás to nejdůležitější – a pak se zabývat méně důležitými cíly až budou ty opravdu důležité zajištěny.

Naštěstí tu ale máme spojence o kterém jsme již mluvili a tím je čas. Díky němu totiž máme sílu které se říká kumulovaný úrok. Totiž, že částka je úročena nejen úroky samotnými, ale v čase pak i úroky z úroků.

Například, pokud dáme každý den stranou 15 korun a ty budeme investovat do garantovaných vkladů úročených měsíčně, potom za pouhých 10 let budeme mít naspořeno téměř 70 000 Kč. Jak už jsme výše napsali, čas hraje pro nás a pokud těchto téměř zanedbatelných 15 korun budeme spořit 30 let, budeme mít na konci k dispozici částku 375 000 Kč. V dlouhodobém horizontu 30ti let však je možno bez obav investovat do akcií, které mají průměrný roční výnos 10%, v takovém případě bychom z našich 15ti Korun denně měli po 30ti letech na účtě k dispozici více než 1 milión korun – přesně 1 017 219,57 Kč.

Aby však pro Vás čas hrál, je třeba začít co nejdříve. Abychom to ilustrovali, vezměme si např. Dva bratry, kdy oba spoří dlouhodobě na svůj důchod, mohou tedy využít např. investiční certifikáty s průměrným růstem 8%.

Jeden z bratrů začíná spořit již ve svých 20ti letech a do svých třiceti vkládá 2 000 Kč měsícně. Potom přestane a už nevloží do svých 65 let ani o halíř více.

Druhý z bratrů si začíná spořít ve svých třiceti a vkládá 2 000 Kč měsíčně právě až do svých 65 let.

Na první pohled si mnozí řeknou, že je jasné, že druhý bratr bude mít naspořeno více, spoří přece o celých 25 let víc, avšak není tomu tak a to právě díky kumulovaným úrokům, tedy úroků z úroků. První bratr bude mít na svém důchodovém účtu 5 551 774 Kč, druhý pak „jen“ 4 466 452 Kč. Jak je vidět, nikdy není dost brzy začít si spořit na dobu pozdější.

Samozřejmě je dobré nejen brzy začít, ale i v tom pokračovat. Pokud by i první z bratů pokračoval až do svých 65. narozenin, měl by na svém důchodovém účtu kulatých 10 miliónů. Při dvou tisících měsíčně je sympatická částka.

Důležité je si uvědomit, že aby čas hrál pro nás, je třeba si opravdu brzy rozhodnout, které z možných finančních cílů stojí za to sledovat. A začít pracovat na jejich naplnění.

Pro začátek si udělejte seznam věcí, které Vy sami potřebujete nebo považujete za nutné k tomu, abyste se cítili zabezpečení, šťastní a také naplnění. To může být vše od zbavení se dluhů po koupi Ferrari. Prozatím je není třeba řadit dle priorit.

Ale zkuste si zapsat všechny s financemi související věci, které mohou nastartovat Váš motor. A pokud máte partnera, muže či ženu nebo někoho pro Vás důležitého, tento plán zkuste sepsat spolu. Tady je pár věcí, které by určitě neměly chybět.

  • Zřídit a udržovat si rezervní fond

  • Pořízení bydlení

  • Zbavit se dluhů – a obejít se bez nich!

  • Zabezpečit děti

  • Zabezpečit se na důchod

Až budete mít Váš seznam napsaný, dalším krokem je pak seřadit ho dle priorit.

Na začátku by měl být cíl

10 věcí které byste měli vědět při sestavování rozpočtu a nastavení finančních priorit.

a) Zužte své cíle

Velmi pravděpodobně nebudosáhnete všech cílů o kterých jste kdy snili. Proto si jasně určete ty cíle na kterých Vám záleží a které jsou pro Vás rozhodující. Tím, že soustředíte své usilí, budete mít větší šanci dosáhnout toho, na čem Vám nejvíce záleží

b) Nejdříve to důležité

Abyste dosáhli Vašich nejdůležitějších cílů, ty menší budou muset chvíli počkat.

c) Připravte se na střety

I cíle po kterých toužíme nejvíce spolu občas kolidují. Pokud se v takové situaci nacházíte, položte si otázku: „Zkterého z těchto mých cílů bude mít prospěch více lidí? Nebo: Který z těchto cílů způsobí větší potíže pokud zůstane nenaplněn?

d) Ať čas hraje pro Vás!

Největším ze spojenců které máte na cestě k Vašim cílům je čas. Peníze uložené ve spořících účtech nebo investované do dluhopisů či akcií rostou geometrickou řadou – čím více času máte, tím větší máte šanci na úspěch. Váš věk je důležitý faktor – mladší lidé mohou investovat jinak než ti starší – mohou investovat aktivněji s nižší mírou rizika (díky delšímu časovému horizontu), než ti starší. Ovšem ani ti by nemeli mít peníze pod matrací.

e) Vybírejte pečlivě

Když vybíráte své finanční cíle, měli byste vybrat takové, jejihž splnění Vám poskytne finanční jistotu, radost a naplnění. Určitě by bylo dobré začít budovat svůj rezervní fond, zajistit děti nebo, pokud je to Váš případ, dostat se zdluhů. Až budete mít své cíle vybrané, už nezbývá než je seřadit podle důležitosit.

f) Ať Vám se sestavením cílů pomůže váš partner

Pokud máte partnera, bylo by vhodné, aby se i on podílel na Vašem seznamu cílů. Dokonce i děti, pokud máte, by měly mít své slovo.

g) Začněte hned!

Čím déle odkládáte sestavení Vašeho seznamu cílů, tím obtížněji jich dosáhnete. A také, čím déle čekáte, tím více přicházíte o výhodu zhodnocení vašich financí ve formě kumulovaných úroků.

h) velké věci

Když už jste si sestavili Vaše cíle, držte rozpočet na uzdě. Kdykoli budete mít v úmyslu udělat nějaký větší výdaj, zeptejte se sami sebe, či Vás to Vašim cílům přibližuje a nebo Vás to naopak od Vašich cílů vzdaluje? Pokud Vás takový výdaj k Vašim cílům nepřibližuje, snažte se takový výdaj odložit a nebo ho alespoň snížit. Pokud koupě limuzíny odčerpává peníze ze spoření na Váš důchod, možná by stačil nějaký menší vůz. Pokud drahá zahraniční dovolená odčerpává peníze ze spoření na studia Vašich dětí, proč neobjevit nějakou domácí krásu?

i) Neutrhávejte si od huby

I přesto, že Vás zde motivujeme soustředit se na spíše ty větší, dlouhodobější cíle, většina života je tady a teď a většina z toho co utratíte bude vynaložena na věci denní potřeby. S tím že mnoho z toho bude prostě pro zpříjemnění si života. To není nic proti ničemu, pokud to ovšem neohrožuje dlouhodobé cíle.

j) Buďte připraveni na změnu

Vaše potřeby a přání se s Vaším věkem budou měnit, takže budete muset asi jednou za pět let zrevidovat svůj plán. Svět – stejně jako přání a cíle se prostě mění.