Nejčastější chyby v pojištění

Nejsou to i ty vaše?

Pojištění slouží jako krytí případných ztrát, nikdy se o něm nesmí uvažovat, jako o potencionálním příjmu. Aby však plnilo svou funkci, musí krýt případné škody, jak si klient přeje. Z praxe však víme, že tomu tak často není. Konzultací svých smluv s odborníky také můžete ušetřit nemalé prostředky i v případě, že máte vše sjednáno správně. Pojistné sazby se často mění a zatímco při jejich navýšení pojišťovna vždy vyzve k vyšším platbám, v opačném případě tomu tak zpravidla není.

Největší chyby v pojišťovnictví jsou:

Klient platí pojistné, ale není pojištěn – Toto je nejzávažnějším problémem při pojištění. Klient sice pojistné platí, ale v případě pojistné události žádné plnění nemůže získat.  Jedná se např. o pojištění proti škodě zaměstnavateli, které má klient kryté tzv. “pojistkou na blbost”. Tato pojistka však má ve výlukách pracovněprávní vztah, v případě škodné události by tedy vůbec nebylo ze strany pojišťvny plněno.

Klient platí pojistné, je pojištěn, ale ve špatné rizikové skupině – v případě škodné události pak pojišťovna buď krátí, nebo nevyplatí vůbec.

Špatně optimalizovaná smlouva  – klient je pojištěn, v jiném pojišťovacím ústavu by však mohl v případě škodní události získat výrazně lepší podmínky plnění, nebo při stejných podmínkách plnění by mohl platit nižší pojistné.

Klient má jedno riziko kryté několikrát  – V takovém případě klient platí pojistné zbytečně dvakrát, dvojnásobné plnění však ale získat nelze.

Podpojištění – Pojistná částka je nižší než skutečná hodnota. Vyskytuje se nejčastěji při pojištění nemovitostí a domácností, může se však vyskytovat i v dalších oblastech. Klient v případě škodné události nebude mít uhrazenu celou škodu ale buď jen její část, nebo pojišťovna plnění zcela zamítne. Častou příčinou jsou staré smlouvy na již neodpovídající ceny.

Přepojištění – Je případ, kdy klient hradí zbytečně vysoké pojistné. Objevuje se opět nejčastěji v případě pojištění nemovitostí, kdy např. klient místo ceny stavební zadá pro výpočet výše pojistného cenu tržní. V případě pojistné události uhradí pojišťovna skodu v plném rozsahu, pojistník však platí zbytečně vysoké pojistné.

Mnoho smluv v případech kdy je vhodná smlouva jedna – objevuje se např. v případě životního pojištění, kdy čtyřčlenná rodina má čtyři různé smlouvy. Jsou případy, kdy je vhodné mít více smluv na jednoho pojištěného, ale to jsou výjimky.

Pojistné je neaktuální – např. pojistné domu, který byl již před rokem prodán.

 

Případy, kdy je vhodné pojištění zvážit.

Pojištění pro případ smrti pokud nemusíte krýt závazky – pokud jednotlivec či rodina nemusí mít kryté závazky pojištěním, je vhodné zvážit, zda vůbec mít pojištění pro případ smrti. Pro zajištění pozůstalých můžou sloužit mnohem lépe investice.

 

Případy, kdy je naopak vhodné o pojištění uvažovat

Pojištění rizik (trvalé následky) – zejména příslušníci mladší generace o životním pojištění často neuvažují, neboť nemají koho zabezpečit v případě smrti. Je ale vhodné si uvědomit, že je třeba se umět postarat především o sebe. Pokud se Vám přihodí úraz, či vážně onemocníte, pojistné krytí může výrazně pomoci např. při nákladech na přestavbu bytu, automobilu či rekvalifikaci.

Shares 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *