Příjmová část rozpočtu

Rozpočet se vždy skládá ze dvou částí – příjmové a výdajové. V každém rozpočtu je ovšem důležitější ta výdajová část, neboť nad ní máme mnohem větší kontrolu. Navíc pokud nemáme v pořádku výdajovou stránku rozpočtu, jakékoli změny na příjmové straně nám nepomohou. Když máme děravou nádrž, je jedno kolik do ní nalejeme benzínu, neboť ten stále bude unikat. Je tedy nejdříve nutno nádrž ucpat.

Pokud máme např. neřest přebytečného nakupování bot a máme za to, že když zvýšíme své příjmy, zbydou nám peníze i na něco jiného, obvykle tomu tak není. Jen v botníku přbývají páry bot rychleji a rychleji.

Příjem ze zaměstnání – je nejčastějším zdrojem příjmu. Jeho výši obvykle není tak snadné ovlivnit, výhodou však je relativní stálost a tedy předvídatelnost, která nám může pomoci při sestavování rozpočtu. Pokud jsme však přesvědčení, že si zasloužíme přidat (např. se nám podařilo zajistit úsporu pro firmu), je třeba si o odměnu říci. Pokud vyjednáme zvýšení platu o pouhých 500 Kč/měs. Pokud v práci budete daůších 5 let, právě jste vydělali 60 000 Korun. A to vše třeba jen díky půlhodinovému rozhovoru s nadřízeným.

Příjem z podnikání – v podnikání platí jenoduché pravidlo: „co si člověk neudělá, to nemá“. Stejně jako v případě osobních financí je i v případě podnikání nutné nejprve stabilizovat výdajovou část rozpočtu, zda je výdaj (investice) potřebným a vhodným nástrojem pro náš cíl. Krom operativních věcí by měla být denním chebem (alespoň 10% času) úvaha, jakým způsobem podnikání zlepšit a zefektivnit.

–Další možné příjmy–

Prodávejte své vedlejší produkty, každý je má. Učitel ví nejčastějsí problémy dětí atd…

Shares 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *