Projekt který změní svět – Naplánujte svou strategii

Naplánování a uvedení do života vašeho Projektu který změní svět od A do Z v kostce. Nezapomeňte na nic důležitého a ujasněte si všechny důležité aspekty života podnikatele a jeho Projektů. Právě k tomu vám může pomoci tento soubor článků.

 1. Podnikatelské myšlení
 2. Naslouchejte
 3. Naplánujte
 4. Ujasněte si
 5. Podpora a financování
 6. Opakujte

3. Plánujte

V tomto díle strategie vašeho Projektu, který změní svět se odrazíme od ‘Modelu pěti sil’ autora Michaela Portera. Těmi jsou Stávající konkurence, kupní síla dodavatelů, kupní síla odběratelů, hrozba nové konkurence a hrozba nových substitutů k produktu.

Porterova analýza 5 sil
Porterova analýza 5 sil

 

Vy tedy máte dojem, že by váš Projekt který změní svět mohl opravdu fungovat..? Ale jak z toho udělat dlouhodobý byznys?

I pokud budete první, kdo přijde s úplnou navinkou na poli byznysu, jakmile se stanete úspěšnými, budete se muset umět vyrovnat s konkurencí nebo jinými vnějšími vlivy.

Strategie znamená, že předtím než začnete, než se do věci opřete, měli byste si dát pauzu a popřemýšlet o tom, co chcete udělat.

Strategický postoj je poloha, která vás chrání od toho, abyste neustále museli utíkat rychleji, než vaše konkurence.

Strategie je o tom BÝT JINÝ.

Růst není strategie. Pokud věci nedrží pohromadě, bude to podrývat váš byznys (např. Carrefour v ČR).

Pojďme se nyní podívat podrobněji na Porterovu teorii 5 sil.

Hrozba nových konkurentů

 • I pokud přijdete s naprostou novinkou, která zatím nemá srovnání, jak dlouho myslíte, že bude trvat novým konkurentům, kteří jsou lační po vašich ziscích, než vstoupí na trh?
 • Pokud někdo další vstoupí na trh a okopíruje vás, udržet si konkurenční výhodu je nanejvýš složité. Je důležité mít představu o tom:
 • 1) jak obtížné je vstoupit na trh
 • 2) jak můžete vztyčit bariéry, abyste ostatním stížili vstup na váš trh

Pokud už takovéto bariéry existují na trzích na které byste chtěli vstoupit, znamená to, že možná budete potřebovat značné prostředky, abyste je překonali. Pokud takovéto bariéry neexistují, rozvažte, jakým způsobem byste je mohli vytvořit poté, co na trh vstoupíte. Pointou je vytvoření strategie, která ztíží ostatním, aby s vámi soutěžili.

Bariéry vstupu –

Ekonomie škálování  – snažte se rychle vyrůst a ztížit tím ostatním to, aby s vámi mohli soutěžit.

Diferenciace produktu – nabídnete zákazníkovi tak hodnotný produkt, že bude těžké vás kopírovat (funkcionalita, znalosti, patenty, komplexní sada zkušeností).

další bariéty vstupu

 • nutnost kapitálu – (banky)
 • náklady na změnu – znepříjemníte zákazníkům přechod ke konkurenci (Beta – VHS, Shimano – Campagnolo, Nikon – Canon)
 • přístup k distribučním kanálům – dokážete vytvořit exkluzivní distribuční kanál, který nebude konkurence moci využívat?
 • Nákladové položky nezávislé od škálování – dokážete vyvinout za nízkých nákladů nějaké vylepšení, které bude těžké kopírovat?
 • Vládní nařízení – dokážete získat patent, nebo nějakou jinou výhodu vyplývající z legislativy?
 • Uživatelská přívětivost (UX) – jednoduchost ovlánání a přívětivost prostředí

Je důležité myslet dopředu o možnostech, jak v rámci svého oboru vytvoříte bariéry těm, kdo by s vámi chtěli soupeřit.

1. Kupní síla kupujících –

– Pokud mají vaši hlavní zákazníci nějakou zřejmou vládu, může pro vás být obtížné si vynutit nějakou konkurenční výhodu. To znamená, že pokud máte pouze jednoho nebo dva opravdu velké zákazníky, budou oni v takové pozici, že si budou moci diktovat podmínky. Nezáleží na tom jak dobrá je vaše strategie, pokud padne za oběť těmto velkým zákazníkům.

– Další skupinou, která pravděpodobně bude tlačit na vaše ceny jsou zákazníci, jejihž produkt (služba) je vysoce závislý na tom vašem.

– Zákazníci, kteří váš produkt (službu) berou jako komoditu, která je snadno nějakým jiným produktem a kde jsou náklady na takovouto změnu levné.

– Zákazníci, kteří mohou snadno sami zkopírovat váš produkt (službu)

2. Kupní síla dodavatelů –

Jste to vy, kdo je dodavatelem vašim zákazníkům. Dodavatelé mají větší kupní sílu když:

– nemáte mnoho dalších možností kde získat to co potřebujete

– nejste důležití odběratelé, nemáte tedy dobré postavení pro vyjednávání

– produkt od dodavatele je pro váš byznys velmi důležitý. Buď je produkt od dodavatele unikátní, nebo jsou velké náklady na přechod ke konkurenci.

 

Následující dvě síly se obě vztahují k přímé konkurenci produktu.

3. Konkurenční tlak náhradních řešení –

– jedná se o produkty, které mají stejnou funkci jako ten váš, pokud je pro zákazníka snadné přejít k jinému řešení (příkladem může být např. trh nealkoholických nápojů).

4. Rivalita mezi již exitujícími konkurenty –

– měli byste se mít na pozoru před vstupem na trhy, kde je velký tlak na cenu. Ostrá konkurence vás bude omezovat při tvorbě stragegie, která by vás mohla odlišit jinak. Raději nechtějte vstupovat na trhy, kde je množství podobně velkých subjektů. Tam kde produkt/služba není unikátní ale jedná se spíše o komoditu. Nebo v oblastech, ve kterých není niajk zřetelný růst.

 

Provedení SWOT analýzy

SWOT jako akronym akronym Strengths (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby).

(Záměrem Michaela Pottera a jeho Modelu 5 sil bylo nahradit SWOT analýzu. To se mu nepodařilo a v současnosti se používají oba analytické nástroje.)

Abychom mohli pospojovat vše dohromady a vyvinout nějakou strategii je nutné dát všem našim myšlenkám nějaký řád. Vytvořit strategii je stejně tak umění, jako věda. Ovšem můžeme si vzít na pomoc metodu, která se používá již léta a nese označení SWAT.

Abychom mohli SWOT analýzu správně provést, je třeba:

 • uvědomit si jaké informace potřebujeme
 • zapojit všechny členy řízení projektu aby bylo dosaženo maximálně možných různých pohledů
 • před setkáním shromáždit maximum informaci
 • na takovouto analýzu si vyhraďte dostatečné množství času (alespoň celý den), abyste mohli nezávisle posoudit každý ze čtyř elementů, což vám napomůže vytvořit strategii, která bude platná pro každý bod.

Silné stránky – které budou determinovat vaší strategickou pozici. Umožní vám rozvoj a budou vás chránit před konkurencí, která i pokud ještě není, tak brzy bude.

Slabé stránky – nikdo moc nechce o slabých stránkách hovořit a snad ještě více těžké je si slabé stránky připustit. Mějte na paměti, že čím k sobě budete v otázce slabých stránek jako tým upřímní, tím připravenější budete na nevyhnutelné poblémy v budoucnu. Jednou z technik která se v tomto bodě často používá je psát poznámky anonymě.

Příležitosti – každý má množství nápadů, jak Projekt vylepšit a mnoho z nich budou nápady opravdu dobré. Ovšem ne všechny dobré nápady budou v souladu s pravou podstatou Projektu, v takovém případě je nutné je odmítnout.

Hrozby – zřejmé i méně zřejmé jevy a události v oborovém prostředí. Může to být např. nepřipravenost po kapitálové stránce, neschopnost vyrovnat se s tlakem konkurence, měnící se legislativa.

Podívejme se např. na SWOT analýzu firmy Apple

Silné stránky –

 • velmi vysoké uznání ceny a loajalita zákazníků ke značce
 • jedná se o lídra ve svém oboru
 • velké objemy prodejů
 • umožňuje vstup na trh ostatním firmám (AppStore), pokud chtějí na trh, musejí jít skrze Apple

Slabé stránky –

 • velká rivalita v oboru
 • progresivní soutěžící se silnou podporou (Android)
 • nepříliš velké náklady při změně
 • dostatečné množství alternativ

Příležitosti –

 • změny v TV byznysu
 • usnadnění překonání technologických bariér distribuce

Hrozby –

 • dominantní postavení povzbuzuje konkurenci
 • ztráta kupní síly
 • hrozba, že se Apple stane komoditou

Nyní je čas přejít od slov k činům.

Váš cíl je pro teď dosáhnout vlastní strategické pozice (protože nikdy nebudete moci být vším pro každého). Je třeba abyste se soustředili na střednědobé příležitosti, analyzovali hrozmy abyste minimalizovali rizika, která z nich vyplývají.

Předtím než začnete váš Projekt, zastavte se a zamyslete se nad tím, co je vaše strategická pozice.Shares 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *