Projekt který změní svět – Podnikatelské myšlení

Naplánování a uvedení do života vašeho Projektu který změní svět od A do Z v kostce. Nezapomeňte na nic důležitého a ujasněte si všechny důležité aspekty života podnikatele a jeho Projektů. Právě k tomu vám může pomoci tento soubor článků.

 1. Podnikatelské myšlení
 2. Naslouchejte
 3. Naplánujte
 4. Ujasněte si
 5. Podpora a financování
 6. Opakujte

1. Podnikatelské myšlení

Existují  ve své podstatě vlastně jen dva důležité předpoklady pro to, abyste se stali úspěšnými podnikateli. Musíte mít podnikatelského ducha a musíte se naučit, jak se stát úspěšným podnikatelem. To nepřijde samo a je třeba abyste si byli vědomi následujících tří věcí:

 • riziko se nedá eliminovat
 • někdy v průběhu času zklamete
 • budete se muset učit z chyb, abyste nakonec dosáhli úspěchu

Abyste riziko minimalizovali, stačí, když budete následovat těchto 6 kroků

1, Přemýšlejte 2, Naslouchejte 3, Plánujte 4, Ujasněte si 5, Podporujte 6, Opakujte

1. Přemýšlejte

Jste si jistí, že chcete být podnikateli? Stejně tak jako pro případ kariérní cesty i pro podnikání musí být člověk vnitřně nastaven.  Není to pouze touha vést Projekt, ale přímo nějaký vytvořit. Podnikatelé nejsou spokojeni se stavem věcí, jak jsou, chtějí měnit, zlepšovat, inovovat.

Podnikatelé musí mít přirozenou schopnost pohybovat se v neznámém prostředí, musí mít odvahu udělat první krok a mít neodbytnou touhu měnit.

Konat a měnit, je risk. Nezáleží na tom, jak moc dobrý byznys plán máte, nezáleží na tom, jak jste chytří, ani jak dobří podnikatelé jste. Vždycky je zde možnost pádu, riziko nemůžete eliminovat.

V tomto souboru článků se naučíte:

 • rozhodnout se, co dělat a co nedělat
 • určit nejvhodnější čas pro akci
 • Minimalizovat riziko

Uskutečnění, provedení, akce – ať už to nazvete jakkoli, pro toto bije srdce podnikatele. Podnikatel se změn nebojí, naopak jim jde naproti. Protože tam kde je změna, je i příležitost. A čím větší změna, tím větší příležitost.

Podnikání je vědomý proces a vyžaduje zejména:

 • tvrdou práci
 • pozorné ucho
 • 100% zaujetí

Inovace neznamená vymyslet něco úplně nového z nuly! Abyste příležitost úspěšně využili, je třeba přízemní, mravenčí a systematické práce.

Víte co hledáte? a víte kde to hedat?

Zkuste v této fázi knihu Innovation and Entrepreneurship od Petera Druckera. Můžete stáhnout zde.

Zde v těchto článcích se budeme pohybovat v rámci mezí, které ve své klasické knize z roku 1985 vytyčil.

‘Inovace nepřichází v bouřce, ale ve vánku’ – Peter Drucker

(Peter Drucker je mimo jiné také autorem věty: ‘Když něco nemůžete změřit, nemůžete to ani řídit’)

Příležitost často přichází jako něco vedlejšího, jako rafinovaná změna již existujícího procesu nebo produktu. Jen v něčem nová cesta jak věci dělat, která způsobí převrat v odvětví.

Jak tedy můžeme hladat inovaci? Klíčem a podstatou NENÍ inovovat, ale měnit. Podnikatelé obvykle změny nevytváří, ale využívají.

7 zdrojů příležitostí pro inovaci podle Petera Druckera

1. Neočekávané události – Úspěch, neúspěch, vnější faktory-události

2. Rozpory mezi skutečností a tím co vnímáme – v ekonomice, realitě, hodntách, rytmu

3. Procesy a potřebné změny v nich

4. Změny ve strukturách v rámci průmyslu nebo trhu

5. Demografické změny

6. Změny ve vnímání

7. Nové znalosti
Kdy bod č. 1 je nejspolehlivější a nejpředvídatelnější možnost pro změny až bod č. 7, který je naopak nejméně spolehlivý. Body č. 1. – 4. se nachází v rámci vaší bezprostřední zkušenosti, vyžadují značný vhled a znalosti v oboru, ve kterém chceme podnikat. To znamená, že byste se měli zabývat a hledat příležitosti v oblastech, které jsou vám vlastní, které jsou vaším koníčkem, kde je vaše vášeň a o kterých hodně víte. Body č. 5. – 7. jsou mimo váš svět.

Váš svět –  vaše oblast, vaše komunita, vaše zájmy, koníčky

A jak máte hledat změnu? Dívejte se po neočekávaném, po znacích neočekávaného

Neočekávané = změna = příležitost

Bohužel, příliš často, když čelíme změně, tak se zalekneme!

Úspěch

Když jsme vystaveni neočekávanému, tak máme tendenci:

 • přikrčit se
 • navrátit se do stavu status quo
 • nepřiznat si, že jsme neuviděli zřejmé

Jako podnikatelé musíte dělat pravý opak, musíte se:

 • opřít se do neočekávaného
 • využít nové poptávky po inovaci

Vyhledávat neočekávaný úspěch není snadné, zabýváme se tím, co bylo špatně. Často také máme tendenci zaměnit úspěch za štěstí (zde si dovolím citát: ‘štestí s přihodí, když se přípravenost střetne s příležitostí’ – Seneca).

Jak takový úspěch využít? Kam nás zavede? Co je potřeba udělat, abychom ho proměnili v příležitost?

Jako v případě NISIM International, což je firma, která vyráběla a vyrábí šampóny pro koně. Jednou si však majitelé koní řekli, že když je šampón dobrý pro jejich koně, jsou jistě dobré i pro ně. Firma NISIM tedy v podstatě ze dne na den nebyla konkurecí (a zárověň neměla konkurenty) pouze mezi firmami pro koně, ale mezi největšími světovými kosmetickými hráči.

Neúspěch

Pád Lehman Brothers vedl k mnoha příležitostem na bankovním trhu. Přišly příležitosti pro menší bnkovní domy s tím, jak ty velké ztrácely na důvěryhodnosti.

Změnily se Dokonce se změnily některá paradigmata. Vznikly Peer 2 peer půjčky (u nás např. Zonky), podobně jako některé nové modely financování – Kickstarter a Indiegogo (u nás pak Startovač či Hithit).

Vnější faktory – události

Jdou najít příležitosti pro inovace veskrze všude, je důležité je jen aktivně vyhledávat. Příkladem může být Sputnik, jako první umělá družice Země, na které musela USA reagovat a vznikl tak komplexní kosmický program.

Rozpory

Jsou věci, které prostě nedávají smysl. Nějak neladí, nejsou v souladu.

Abyste proměnili rozpor v příležitost, řešení musí být

 • snadno proveditelné v rámci existujících technologií
 • nesmí být příliš komplikované

Komplexní řešení zmatečného prostředí bude jen a pouze vést k dalším zmatkům. Jednoduché řešení takového prostředí bude to nejlepší možné.

Jaké a v čem jsou tedy tam venku rozpory?

 • Rozpor s ekonomickou realitou – např. poptávka po produktu roste, ale firmy nejsou profitabilní. Je snadné uvidět, že něco je opravdu v nepořádku. To těžké je rozeznat pravou podstatu takovéhoto rozporu. Vyžaduje to hlubokou znalost oboru.
 • Rozpor se skutečností – kdy se procesy nějakou dobu můžou zdát funkční, ale ve skutečnosti tomu tak není. Příkladem mohou být mikropůjčky přímo lidem na podnikání, který se nakonec neukázal funkčním. Funkční pak byla podpora přímo firem.
 • Rozpory v hodnotách – je nejčastěji zastoupeným rozporem, tedy rozpor mezi vnímanými a skutečnými hodnotami a očekáváními zákazníků. Až příliš často podnikatelé nabízejí zboží a služby, které oni chtějí prodávat, než takové, které by ocenili zákazníci. To pramení z mylného dojmu, že víte, co zákazníci chtějí. Abyste pochopili rozpor mezi tím, co myslíte, že je pro zákazníka vhodné a tím, co za vhodné provažuje on, musíte vašim zákazníkům naslouchat.
 • Rozpory v rytmu a logice procesu – je část procesu, kterou nikdo nemá rád, ale nikomu se nechce to měnit.

Procesy a potřebné změny v nich

Všechno tady začíná činností, kterou je nutno vykonat. Jsou nutné zlepšení v metodách, díky kterým je úkol dokončen. Vezměte si například vztah lékaře a pacienta. Zjištění, kde může být zlepšen je skvělý příklad potřeby procesních změn. Když hledáte, kde změnit a vylepšit procesy, měli byste hledat těchto 5 věcí:

 • samostatné procesy
 • zaměřte se na jeden slabý nebo úpně chybějící článek procesu – vašim záměrem není od základu změnit celý proces, protože takové řešení by bylo příliš rušivé)
 • jasně definujte váš cíl – abyste se mohli soustředit na konkrétní zlepšení
 • vaše řešení jasně vykomunikujte
 • ujistěte se, že je váš nápad snadno pochopitelný a dobře přijatelný

Pokud těchto 5 věcí naleznete, jste na dobré cestě najít váš Projekt. Měli byste si však být vědomi těchto možných komplikací:

 • prvně, potřeba musí být nejenom nalezena, ale také pochopena. Nestačí vědět, že něco nefunguje, je důležité pochopit, proč něco nefunguje
 • zadruhé, některé změny v procesech nebudou moci být provedeny se současnýsnou úrovní znalostí
 • a konečně, snaha o zlepšení procesu by neměla zapříčinit znatelné narušení celého procesu.

Vaše šance vzrostou, pokud nenarušíte status quo a proces můžete snadno navrátit do výchozího stavu.

Změny ve strukturách v rámci průmyslu nebo trhu

Zažívá nějaké odvětví prudké změny? Potom je zde množství příležitostí pro inovace.

1. Nejdříve a nejsnadněji hledáme opravdu prudký růst

2. Dospělost v rychlerostoucím odvětví. Pokud prošlo odvětví obdobím prudkého růstu, je zde pravděpodobnost, že strategie a postupy, které byly dříve odpovídající a adekvátní v době růstu už nefungují. Dívejte se po příležitostech v dospělých trzích, kde dochází ke změnám, ale lídři oboru nereagují.

3. Slučování technologií, které byly původně odděleny. Příkladem může být integrace formátu MP3 do přenosných zařízení. I přesto že formát MP3 vznikl již v roce 1991, k jeho masovému rozšíření a využití jeho výhod přišlo prvně až v roce 1998, kdy teprve bylo umožněno jeho využití v přenosných přehrávačích, záznamová technologie musela projít vývojem, aby byla snadno přenosná a zároveň odolná. Podnikatelé by měli stále mít jedno oko na vývoji technologií, obzvláště, když se slučují s jinými technologiemi a dláždí tak cestu pro nové revoluční produkty.

4. Změny v samé podstatě byznys modelu celého odvětví přináší další obrovské příležitosti. Jako příklad může být zpravodajství, kdy web a sociální sítě v podstatě nahradily noviny a televizi jako nositele zpráv (kdy jste naposledy v novinách četli zprávu, o které jste předtím neslyšeli?).

Jako podnikatelé stále musíme pozorovat oblasti změn v různých odvětvích a hledat a nacházet příležitosti, které díky těmto změnám vznikají.

Demografické změny

Jsou nejzřetelnější možnost, kde hledat inovace mimo váš hlavní obor. Může se jednat např. o změny v počtu obyvatel, zaměstnanost, vzdělání. Vzhledem k tomu, že jsou takovéto změny velmi zřetelné, je zde zvýšená konkurence. Změny jsou obvykle dosti pomalé a proto doba k úspěchu může trvat roky či desetiletí.

Změny ve vnímání

To, co lidé mají rádi či neradi, co a jak oceňují či neoceňují, se mění. Příkladem můžou být počítačové hry, které ve svých začátcích byly vyvíjeny pro děti. V současnosti jsou počítačové hry přijatelnou formou zábavy pro dospělé, což vedlo k ohromnému rozvoji celého herního odvětví. Háčkem tu může být, že se budeme zabývat krátkodobým výstřelkem, než dlouhoddobým trendem.

Nové znalosti

Záblesk

Jedná se o nejrizikovější zdroj inovací a mělo by se k němu přistupovat se zvýšenou opatrností. Časová osa pro uvedení nových znalostí do komerčního života se obvykle pohybuje v desetiletích. Navíc obvykle spotřebuje pro aplikaci do reálného světa enormně více peněž a času, než si na začátku dokážete představit. A často také budete muset čelit mnohem silnější konkurenci. Každopádně, pokud se vám nakonec podaří uspět, odměna může být dechberoucí.

Úplně nejméně spolehlivou metodou pak je čekání na zázračné vnuknutí.

Je zde tedy několik principů inovací, které byste měli mít na mysli, když hledáte téma pro svůj Projekt.

 • Musíte zanalyzovat všechny příležitosti. Porozhlédněte se mezi všemi 7 zdroji inovací a pokuste se najít příležitosti, které překlenují
 • Vyjděte ven a poslouchejte, co chtějí vaši zákazníci
 • Váše představa by měla být jednoduchá a konkrétní
 • Začněte v malém, pokud je vaše představa příliš velká, pravděpodobně na ní  nebudete mít čas a peníze
 • Nedělejte co nemůžete udělat
 • Inovujte pro dnešek

Mějte vášeň pro změnu a schopnost dát věci do pohybu.Shares 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *