Projekt který změní svět – Podpora a financování

Naplánování a uvedení do života vašeho Projektu který změní svět od A do Z v kostce. Nezapomeňte na nic důležitého a ujasněte si všechny důležité aspekty života podnikatele a jeho Projektů. Právě k tomu vám může pomoci tento soubor článků.

 1. Podnikatelské myšlení
 2. Naslouchejte
 3. Naplánujte
 4. Ujasněte si
 5. Podpora a financování
 6. Opakujte

5. Podpora a financování

Podpora projektu je víc než jen financování

Sehnat peníze na váš projekt je snadné. V průběhu chodu vašeho projektu narazíte na spoustu překážek, ale pokud máte co nabídnout, zvolíte správnou strategii a byznys plán, není důvod abyste pro firmu nezajistili financování. Sehnat pro takový projekt peníze je jen a pouze otázkou vytrvalosti. Prostě se budete ptát znovu a znovu, dokud neuslyšíte ano.

V otázce financování vašeho projektu byste se měli sami sebe ptát

 • Koho o financování požádat
 • Co bude motivace investorů vám poskytnout peníze
 • Kolik vlastně budete potřebovat

Nicméně důležité je si uvědomit, že finance nejsou nejdůležitější částí vašeho projektu. Tou nejdůležitější částí je váš Tým.

Špatný tým dokáže zničit jakkoli dobrou myšlenku. Dobrý tým může rozvinout průměrné nápady tak, že identifikuje, co je v nich špatného a bude na tom pracovat.

Nejdůležitější a zároveň nejtěžší otázkou pro podnikatele je, kde začít s hledáním toho správného týmu.

Vášeň a sebedůvěra je podstatou podnikatelské duše. To ovšem také znamená, že mnoho lidí s podnikatelskou duší si myslí, že zvládnou všechno sami.

Podívejte se do zrcadla a podívejte se pravdě do očí: Nezvládnete!

Každý má silné a slabé stránky a nejlepší způsob jak rozvinout svoje silné stránky a potlačit ty špatné je pracovat v týmu.

Váš tým, předevších ve svých počátcích, by měl být silný ve dvou oblastech:

Marketér – by měl umět dobře hovořit se zákazníky, měl by dobře rozumnět tomu, co zákazníci chtějí a měl by naslochat jejich problémům.

Řečník – ví koho a jak se ptát, není mu nepříjemné si říct o peníze a je to ideálně někdo, kdo už něčím takovým prošel.

První, na co investor při svém rozhodování kouká, je právě váš tým.

Pokud vám něco z důležitých faktorů v týmu chybí, můžete se porozhlédnout po někom, kdo tyto vlastnosti má. Může to být buď:

 • Zaměstnanec
 • Neformální poradce
 • Mentor
 • účast v některém z podnikatelských inkubátorů

Je také nutné si uvědomit, že je potřeba s týmem něco projít a zažít, abyste zvýšili pravděpodobnost úspěchu.

Abyste získali nové členy pro svůj tým, máte 2 možnosti.

 1. Členové prvotního týmu budou partneři v projektu, projekt budete tvořit společně a budete mít podíl na splečnosti.

Výhodou je, že vy i všichni ostatní členové budete společně motivováni k růstu hodnoty projektu.

Nevýhodou je, že se vzdáváte části svého podílu a části vlivu v rozhodování ve vašem projektu v té nejranější fázi. To se může stát velkou a drahou překážkou hlavně v případě, že uspějete.

2. Alternativou je najmout členy svého týmu jako zaměstnance a vyplácet jim mzdu.

Výhodou je, že si ponecháte celou vaší společnost. Pravděpodobně však pro vás vaši zaměstnanci nebudou pracovat zdarma a tedy pokud nemáte dostatečné zdroje, nebude to fungovat.

Velmi pravděpodobně bude mít každý ze zakládajících členů projektu nějaký vlastnický podíl na společnosti a bude fungovat na základě neformálních dohod. S tím jak poroste bude nutné vztahy formálně a právně upravit.

Vytvořte si pevné základy a jděte dál

Spolu s týmem budete na své cestě potřebovat v kramflecích pevny systém podpory. Ta musí být v těchto oblastech

 • Emocionální – budete muset být pořád funkční
 • Fyzická – budete pracovat až 18 hodin denně
 • Intelektuální – na denodenní bázi se budete potýkat s výzvami v oblastech, o kterých toho moc nebudete vědět

K tomu budete potřebovat vynikající členy v kruzích

 • Rodina a přátelé – Věci často nebudou fungovat tak, jak jste si mysleli, v tom lepším případě cesta k vašemu cíli bude 2x tak dlouhá a bude stát 2x tolik peněz a úsilí. Může se stát cokoli. Můžete zkrachovat. A abyste se měli o koho opřít v těch horších (samozřejmě i podělit v těch lepších) chvílích, dobře fungující rodinné a přátelské vztahy jsou nanejvýš vhodné.
 • Tým – budete potřebovat k tomu abyste překonaly nástahy vašeho byznysu, udělali správná rozhodnutí v oblasti strategie a investic a dalších podobných výzev.
 • Poradci – budete se muset obklopit odborníky v oblasti práva a účetnictví, dále i např. zkušenějšími podnikateli, kteří vám poradí, když budete potřebovat (a nebojte se ptát, lidé rádi pomáhají!!). Pokud takovéto lidi neznáte, rozšiřte váš tým o někoho, kdo takové známosti a kontakty má. Takovíto lidé vám často poradí úplně zdarma, případně za nějaký malý podíl ve společnosti. Později se z nich mohou stát investoři, pokud ve vás budou věřit.

A dále pak

Prostor k podnikání – o vás nakonec prozradí nejvíc. Soustřeďte své zdroje v místech, kde pro vás budou nejlépe pracovat.

 • pracujte z domova pokud to je možné
 • pronajměte si kancelář, případně místo ve sdílené kanceláři

Neutrácejte své peníze tam, kde na tom nezáleží. Proč byste si z vyřazených dveří nemohli udělat pracovní stůl? Možná se budete stydět do takového prostředí přivést např. investora, ovšem možná právě proto investici získáte, protože uvidí, že neutrácíte v místech, kde to není potřeba.

A pokud opravdu potřebujete na klienta udělat dojem, pronajměte si hezkou zasedací místnost.

Peníze – utrácejte pouze tam, kde to prospěje vašemu byznysu. Přemýšlejte o financování vašeho projektu který změní svět jako o sérii malých kroků, schodů. Kdy vždy jdete o schod výš. Kdy je každá investice v souladu s pokrokem od minulé úrovně, které jste již dosáhli. Tento postup bude maximalizovat hodnotu projektu a udrží tým pohromadě. A zvýší se tím šance, že budete schopni získat investici, protože budete schopni dokázat měřitelný pokrok na každém provedením stupni, kdy jste projekt financovali.

Kde nejdříve zádat o peníze?

1. Začněte u sebe – na začátku je kapitál dražší, než bude kdy v budoucnu. Čím dále  budete schopni dojít bez vnějších investic, tím lepší podmínky financování si budete schopni vyjednat.

Použijte

 • vlastní prostředky
 • americké hypotéky
 • překlenovací úvěry, kreditní karty

Tím, že budete svůj projekt financovat vlastním kapitálem, udržíte si v prvních fázích kontrolu nad svou splečností.

2. Přátelé a rodina – Pokud nebudete schopni přesvědčit svou rodinu a přátele aby investovali alespoň nějakou částku do vašeho Projektu, asi bude vhodné se zeptat sebe sama, zda je váš Projekt, žádost a nabídka tak dobrá, jak si myslíte.

Nedívejte se na přátele a na rodinu jinak, než na jakéhokoli jiného investora. Pokud investici odmítnou, zkuste si z toho vzít nějaké ponaučení.

3. Crowdfunding – je posledním krokem předtím, než půjdete za profesionálními investory. V prostředí crowdfundingu budete mít mnoho malých investorů namísto několika málo velkých. Velkou výhodou crowdfundingu je pak to, že se nevzdáváte žádného podílu v Projektu a nemusíte vracet žádné investice. Jedná se o fascinující způsob demokratizace financování Projektů. (o tom ‘jak na crowdfunding v tomto článku).

Tyto tři způsoby financování budou důkazem, že jste odhodláni a že vám lidé věří.

Dalším a velmi opomíjeným zdrojem financování jsou vaši zákazníci. Pokud získáte platbu předem, získáte cash flow a ustanovíte si hodnotu a byznys model.

Další zdroje financování jsou

 • Angel investoři – kteří nemají očekávání velkého exitu
 • Banky – chtějí zpět svůj vklad a úroky
 • Venture kapitalisté – očekávají velké zisky z prodeje jejich podílů, či z jejich prodeje na kapitálovém trhu

Pokud vezmete peníze od těchto tří entit znamená, že se vzdáváte části svého vlivu na způsob, jakým budete chtít řídit svůj byznys.

Profesionální investoři investují nejen do vašeho byznysu, ale také do vašeho týmu. Abyste našli toho správného investora, je třeba abyste byli schopni zaujmout svým projevem, ukázat čeho jste dosáhli nebo prokázat konkrétní znalosti v oboru. Pokud v tomto neuspějete, není pravděpodobné, že investora získáte.

Předtím, než přijmete peníze od investorů, buďtě si 100% jistí, že plně rozumíte tomu, co od vás budou čekat. Tím, že peníze přimete, dáváte jim slovo v tom, jak řídit váš Projekt.

Kolik žádat?

Málo – znamená, že se nebudete schopni odrazit od země a dostat svůj Projekt na kýženou metu.

Příliš – znamená, že prostředky nezískáte, protože potenciální investor bude mít za to, že nevíte, jak efektivně řídit byznys.

O financování budete muset žádat opakovaně. Důvody a argumenty které nefungují napříště vynechte a dejte důraz na ty, ve kterých ‘něco bylo’.

Pro tentokrát, předpokládejme, že máte v úmyslu se rozšířit na další trh a chcete získat představu, o kolik žádat, abyste svého cíle dosáhli.

Příjmy – jsou stěžejní faktor, jsou to peníze, které získáváte prostřednictvím obchodu

Částka o kterou žádáte – odhadněte výši kapitálu, která bude nutná k tomu, abyste dosáhli nastaveného cíle, pro který jste se rozhodli v rámci tohoto kola financování.

Určete velikost vašeho cílového trhu, začněte s identifikací

Celkový možný trh –  jak velká je oblast ve které se váš produkt nebo servis nachází. (pokud budeme například uvažovat o osobní letecké dopravě, pak se jedná o všechny civilní lety, nebo všechny pasažéry v letecké dopravě).

Trh který chcete obsloužit – zákazníci, kterým můžete reálně prodat svůj produkt/službu. Jedná se o horní hranici počtu zákaznků, o kterých můžete doufat že je získáte (např. v letecké dopravě to tedy budou všichni pasažéři cestující na linkách, na kterých chcete operovat své lety).

To je trh, o kterém bude řeč, když budete mluvit o tom, jaké možnosti váš byznys má. Toto musí být opravdu velké číslo, takže pokud získáte i jen malou část takovéhoto trhu, stále budete mít velmi dobrý byznys.

Odhadněte příjmy pro potřebné období – toto číslo bude z jen tip, a čím více jste na začátku, tím nepřesnější bude. Velmi pravděpodobně také budete přehnaně optimističtí, proto neváhejte požádat o radu od zkušenějších. Je dobré vytvořit 2-3 scénáře, alespoň pak ten nejlepší možný a nejhorší možný.
V ideálním případě se vám podaří získat kapitál i pro nejhorší možný scénář, není to však obvyklé.

Obvykle se dělají odhady na 3-5 let. Pokud začínáte, je vhodné začít s plánem na jeden rok.

Příklad vašeho výpočtu

1. kvartál – +50 000 Kč v hotovosti, vlastní zdroje

Příjmy

Přímý prodej –  +50 000 Kč

Prodej pomocí partnerů –  +50 000 Kč

Celkový příjem za první čtvrtletí = +100 000 Kč

Výdaje

Náklady na získání zákazníků –  -200 000 Kč

Provozní výdaje –  -100 000 Kč

Celkové očekávané výdaje =  -300 000 Kč

Dále potřebujeme vypočítat dvě tabulky

1. Cash burn rate (tempo spalování peněz)

Celkové příjmy za 1. čtvrtletí –  +100 000 Kč

Celkové náklady za 1. štvrtletí –  -300 000 Kč

Cash burn rate –  -200 000 Kč

2. Hotovost na konci čtvrtletí

Počáteční kapitál –  +50 000 Kč

Cash burn rate –  -200 000 Kč

Prostředky na konci 1. čtvrtletí  -150 000 Kč

Abychom mohli dokončit naší roční předpověď, je potřeba tento proces zopakovat pro další čtvrtletí.

2. kvartál

Příjmy

Příjmy z přímého prodeje –  +150 000 Kč

Prodej díky partnerům –  +50 000 Kč

Celkové příjmy ve 2. čtvrtletí –  +200 000 Kč

Výdaje ve 2. čtvrtletí

Náklady na získání zákazníků –  -100 000 Kč

Povozní výdaje –  -50 000 Kč

Celkové výdaje –  -150 000 Kč

Pro 2. čtvrtletí tedy máme cekové příjmy +200 000 Kč a výdaje -150 000 Kč, tedy zisk +50 000 Kč.

Peněžní prostředky na začátku 2. čtvrtletí –  -150 000 Kč

na konci 2. čtvrtletí –  +50 000 Kč

manko po skončení 2. čtvrtletí –  -100 000 Kč.

Jak budeme ve výpočtu pokračovat, můžeme určit, jak moc dalšího kapitálu budeme během doby potřebovat. V našem případě vidíme, že pokud nebudeme mít dodatečných 150 000 Kč na zafinancování, dojdou nám peníze v průběhu prvního čtvrtletí.

Tento postup nám také dá představu o tom, kdy se naše Cash burn rate změní z negativní na pozitivní, jak nákladné je pro nás získání nových zákazníků a dá nám velmi specifické příjmové cíle.

Nebuďte při odhadech přílišně optimističtí!

Jedním z prvních členů týmu v době, kdy žačne váš Projekt růs by měl být někdo, kdo dobře rozumí financování. Životní zkušenosti profesionálů říkají, že předpokládané výdaje a čas nutný k dosažení cílů byste měli vynásobit 2x!

V každém případě, jak již bylo řečeno, základem všeho je váš tým. Ten by měl být složen z lidí, kteří vzájemně dopňují svoje silné stránky. Peníze budou přicházet a odcházet, ale je to váš tým, který musí vytrvat. Výhodou vám také může být důvěryhodný poradce (mentor) mimo váš tým. A samozřejmě vaše okolí, které by vás mělo podržet v těžších fázích Projektu.Shares 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *