Projekt který změní svět – Ujasněte si

Naplánování a uvedení do života vašeho Projektu který změní svět od A do Z v kostce. Nezapomeňte na nic důležitého a ujasněte si všechny důležité aspekty života podnikatele a jeho Projektů. Právě k tomu vám může pomoci tento soubor článků.

 1. Podnikatelské myšlení
 2. Naslouchejte
 3. Naplánujte
 4. Ujasněte si
 5. Podpora a financování
 6. Opakujte

4. Ujasněte si

Ať už jste si vytvořili strategii založenou na různorodosti nebo na přísupu, to co rozhodne o tom, že vaší strategii budete moci zrealizovat ve funkční Projekt je vaše schopnost převést ji z papíru do praxe. Vše, co vaše společnost bude dělat musí mít smysl a všechny činnosti se musí vzájemně posilovat.

K přehlednému grafickému znázornění jednotlivých prvků byznys modelu vám může dobře posloužit tzv. plátno byznys modelu (orig. business model canvas). Jde o relativně nový nástroj – byl představen v roce 2010 skupinou konzultantů okolo Alexandra Osterwaldera. (Volně ke stažení a s dalšími informacemi najdete zde).

Umožní vám vizualizovat devět stavebních bloků tak, že díky nim uvidíte logiku v postupu, jak bude společnost generovat zisk.

Plátno byznys modelu

Business model canvas - plátno byznys modelu
Business model canvas – plátno byznys modelu

najdeme zde 4 základní oblasti obchodu: Vaši nabídku, vaše zákazníky, infrastrukturu (klíčové zdroje) a finance.

Začněme s nabídkou a se zákazníky a podívejme se na to, jak na sebe vzájemně působí.

Nabídka – jaký soubor produktů nebo služeb nabízíte každé ze skupin zákazníků? Řešení jejich problémů: servis, design, vědomí značky, cenu.

To se odlišuje od vašeho strategického plánování tak, že byste mu měli propůjčit zvýšenou úroveň jasu, kontrastu. Co zařadit a co naopak vynechat?

Potom můžete vědomě sdílet a nabízet jasnou vizi vašeho produktu bez rozporů.

Vysoká úroveň servisu může např. pro různé lidi znamenat různé věci, zabývejme se teď příkladem letecké společnosti Southwest Airlines. Její nabídka zahrnuje: levné lety s minimem kudrlinek a s ohniskem pozrnosti na zákaznickém servisu.

Když se ponoříme hlouběji, zjistíme, že to znamená časté, spolehlivé lety na čas s přátelským a dobře školeným personálem. A také věrnostní program. Ovšem jelikož zákazníci Southwest Airlines si nepotrpí na přílišné kudrlinky, jsou odměny ve věrnostním programu pouze volné letenky.

U Soutwest Airlines nenajdete žádné jídlo zdarma, (bonusové) propojení s jinými aeroliniemi, nemůžete si zarezervovat sedačky ani v jejich kabinách nenaleznete první třídu.

Při určování vašich strategických aktivit jde o to co NENABÍZÍTE stejně tak, jako o to co NABÍZÍTE.

Zákazníci (s plným vědomím toho, že je nanejvýš důležité rozlišovat a nezaměňovat zákazníky a uživatele).

jsou lidé, kteří chtějí koupit váš produkt/službu, nebo nějakým jiným způsobem podpořit váš Projekt. Ne všichni zákazníci jsou stejní!

Zákazníci, kteří vidí váš produkt jen jako komoditu budou velmi citliví na cenu a může pro vás být vhodnější na ně necílit (samozřejmě v případě, že nechcete být poskytovatel levných řešení). Měli byste se snažit cílit na takové zákazníky, kteří jsou v souladu s vaší strategií.

Kanály

distributoři, prodejci, maloobchodníci

Společnosti, které prodávají váš produkt/službu jsou nezbytné součásti toho, jak butede váš produkt propojovat s vašimi zákazníky.

 • Skrze které kanály chtějí být naši zákazníci kontaktováni?
 • Jak je kontaktujeme nyní?
 • Jak jsou kanály zapojeny?
 • Které fungují nejlépe?
 • Jaké jsou nejekonomičtější?
 • Jak je začleňujeme do stávajících zvyků zákazníka?

Vaši partneři-distributoři můžou hrát vícero rolí a vy musíte určit, které tyto role je nezbytné začlenit do vaší strategie. Tito vaši partneři můžou:

 • dělat vašemu produktu reklamu
 • mohou vašim zákazníkům pomoci docenit váš produkt
 • umožnit zákazníkům váš produkt zakoupit
 • mohou se podílet na čemkoli, co zahrnuje propojení vašeho produktu se zákazníkem.

Abyste byli schopni poznat a určit vaše distribuční kanály, mějte na paměti vaše předchozí analýzy. Obzvláště pokud některý distribuční kanál dá vašemu partnerovi extrémní kupní sílu, měli byste velmi zvážit, zda takový distribuční kanál potřebujete, nebo zda pro vás nebude lepší si takovouto činnost obstarat vlastními prostředky a takového partnera úplně nahradit. Kombinujte vlastní a externí kanály.

Vztah se zákazníky

mohou být buď osobní nebo automatizované

 • jaký způsob vztahu vyžadují jednotlivé skupiny zákazníků?
 • jaké způsoby jsme doposud navazovali?
 • jakým způsobem jsou propojeny se zbytkem našeho byznysu?
 • jak jsou nákladné?

Měli byste mít dobrou představu, co jednotlivé skupiny zákazníků potřebují, jakým způsobem je získat, udržet a případně jim nabídnout další produkty/služby.

Vztah se zákazníky může např. znamenat všeobecnou osobní asistenci, jednotné kontaktní místo, automatickou obsluhu

 • definujte si váš vlastní komunikační styl
 • určete klíčové marketingové aktivity

Když se změní strategie, změní se i byznys model.

Zdroje příjmu

 • za co budou naši zákazníci opravdu ochotní zaplatit?
 • za co v současnosti platí?
 • jak v současnosti platí?
 • jak by si přáli platit?
 • Kolik jsou ochotni zaplatit?

Klíčové zdroje (vnitřní komponenta)
Zdroje jsou aktiva nezbytné pro vytvoření vaší nabídky (v souladu s vaší strategickou identitou). Takové zdroje můžou být fyzické, lidské, intelektuální finanční. Můžou být vlastněné, pronajaté, nebo získané.

Jaké zdroje budeme potřebovat, abychom dosáhli našich cílů. Jaké zdroje považujeme za důležité?

Jediný důvod existence vaší infrastruktury je zajistit dodání vaší nabídky zákazníkům. Teď a v budoucnu.

Klíčová partnerství (vnější komponenta)

Partneři dokážou některé věci udělat lépe nebo levněji než my sami. Případně mají zdroje, které vy nemáte (patent, distribuční kanál apod.). Spoluprácí s nimi také můžete snížit riziko vlatního byznysu.

 • kdo jsou naši klíčoví partneři?
 • kdo jsou vaši klíčoví dodavatelé?
 • jaké klíčové zdroje od našich partnerů získáváme?

Kláčová partnerství také mohou mít neočekávané benefity!

Nyní máme vše pro to, abychom mohli určit náš poslední element, strukturu nákladů.

Stanovit nákladovou strukturu je obvykle jednodušší, než odhadovat příjmi. Tím, že budete naslouchat svým dodavatelům budete mít dobrou představu o nákladech na vaše klíčové zdroje, aktivity a partnerství.

Tím jsme tedy prošli všechny složky plátna byznys modelu podle Alexandra Osterwaldera.

Prezentace ve výtahu (orig. Elevator pitch)

je jednou z nejtěžších věcí v byznysu. Jeho pointou je, abyste během velmi krátkého času (20-30 vteřin) byli schopni představit základní struktury vašeho Projektu.

Jaká je perfektní prezentace ve výtahu?

I přesto, že se může zdát, že když jste schopni o vašem Projektu mluvit hodiny a hodiny, tak nemůže být těžké mluvit půl minuty, opak je pravdou. V takto krátkém čase není čas na improvizaci, měli byste co nejkonrétněji popsat vlastní produkt a v krátkosti shrnout svojí strategii, strukturu či zákaznickou síť.

Nikdy nevíte koho koho kde počkáte a je nanejvýš vhodné mít prezentaci ve výtahu připravenou, ideálně naučenou. Šance se neopakují.Shares 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *