Zajištění vlastního stáří

Důchodové zabezpečení

Je jedním z klíčových osobních cílů. I přesto že se o důchodovém zabezpečení stále mluví, mnoho z nás se chová, jakoby doba kdy člověk nebude tak schopný něco dělat neměla nikdy přijít. A to je často důvodem, že se s vlastním spořením na stáří začíná pozdě. V České Republice také může vznikat mylný dojem, že o stáří se nám přece postará stát, když jsme celý život platili srážkami ze mzdy sociální pojištění. To je sice fakt, ale v současnosti je průměrný státem garantovaný důchod cca. 40% průměrné mzdy. A je více než zřejmé, že toto číslo bude v budoucnu klesat.

Na druhou stranu je potřeba říci, že výdaje důchodce jsou i při zachování standardu obvykle nižší než v produktivním věku. Odpadá např. dojíždění do práce či … a ještě k tomu mají důchodci někdy zákonný, někdy dobrovolnou možnost různých benefitů a slev (vstupy na kulturní akce či do institucí, síťové jízdenky na vlak či MHD atd.). V neposlední řadě také není potřeba se účastnit některých např. pracovních akcí, kam by člověk dobrovolně nešel, ale na nihž se neúčast neomlouvá.

Aby si důchodce udržel svůj životní standard, můžeme uvažovat, že bude potřebovat asi 70-80% svých minulých příjmů. To je stále o dost více, než poskytne stát. Jakým způsobem tedy tento rozdíl vykrýt? Navíc, pokud je člověku 25 a do důchodu mu zbývá 40 let, jaké budou v té době penze lze jen stěží odhadovat. Je tedy nutno přidat ruku k dílu. A začít co možná nejdříve.

Důvodem může být i to, že pokud chceme využít nejúčinější investiční nástroje trhu, je dlouhodobá strategie nutnost. Při investicích do akcií je dle statistik sledovaných od roku 1926 100%ní šance růstu 8-9% při době investice 15 let. Pro kratší dobu nemusí být tyto vysoce efektinví investiční nástroje vhodné, jak nás o tom historie poučila naposledy v letech 2008/2009.

Aby tedy byly Vaše investice chráněné když zvolíte investiční strategiiv 8 let, je vhodné uvažovat o nějakých garantovaných investičních certifikátech či dluhopisech. V takovýchto případech lze uvažovat o zhodnocení 5-6%.

Načrtněme si tedy pro představu opět situaci dvou bratrů. Oba chtějí jít do důchodu v 65ti letech, ale každý z nich začne se zajištěním svého důchodu jindy. První bratr v 50ti letech, druhý až když mu je 57 a půl roku (pro názornost volíme právě poloviční dobu). Předpokládejme že oba chtějí mít na svém důchodovém účtě v den svých 65. narozenin rovný milión.

První bratr, který spoří 15 let při dosažitelném úroku 8,5%, si musí k tomuto účelu vyčlenit částku 2 764 Kč měsíčně – což není pro většinu z nás nedosažitelné.

Druhý z bratrů, aby se však dostal na stejnou cílovou částku – tedy jeden milión korun po sedmi letech, musí při uvažovaném zhodnocení 5,5% šetřit měsíčně 9 786 Kč. To už je však částka, která je za hranicí možností mnoha lidí. A jedinným rozdílem je, začít včas.

Na první pohled v našem případu je zřejmé, že druhý bratr musí spořit více, spoří přece polovinu doby. Podívejme se na příklad pozorněji. Při poloviční době spoření, by přece měl logicky spořit dvakrát více. Pokud ale dvakrát znásobíme 2 764 Kč, dostaneme se na částku 5 528 Kč. Druhý bratr však na stejnou částku musí spořít 9 764 Kč. Důvody k tomu jsou dva.

O prvním již byla řeč, při delším investičním časovém horizontu můžeme zvolit výnosnější investiční strategii. Druhým důvodem který není zřejmý, ale který dělá svět financí tak atraktivní je něco čemu se říká kumulovaný úrok, tedy úroky z úroků.

Abychom si tuto problematiku znázornili, řekněme, že bratři nebudou chtít spořit měsíčně, ale že mají již nějaké prostředky našetřené a chtějí je investovat a nechat zhodnocovat. Časová posloupnost i uvažované úroky však zůstanou zachovány.

Aby měl první bratr v den svých 65. narozenin na svém účtě jeden milión korun, je třeba aby ve svých 50ti letech k tomuto účelu investoval částku 280 tisíc korun. Druhý bratr však bude muset o 7 let později k tomuto účelu složit částku 663 tisíc korun.

Díky tomuto názornému příkladu je zřejmé, že zde platí staré známé: „čím dříve, tím lépe“. Navíc nám částka v průběhu času může případně pomoci k jiným našim cílům.

Shares 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *